Årsprogram

ÅRSPROGRAM 2020 – HØST

Alle arrangementer i høst er uten servering av mat og drikke.

 Søndag 6. september kl.12.30: Tematur. Pilegrimsleden gjennom Sandefjord sentrum ved arkeolog Cathrine Stangebye Engebretsen fra Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi møter på Pukkestad Gård, Hystadveien 21, 3208 Sandefjord kl 12.30 og går pilegrimsleden gjennom byen fram til Sandar kirke. Der nytes medbrakt mat og drikke. Hele pilegrimsleden gjennom tidligere Vestfold fylke vil også bli omtalt under vandringen. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden. Husk registrering av navn og tlf. ved frammøte!

 Mandag 28. september kl 18.00: Kulturminnetreff Øvre Myra, låven. Anne Lise Løve forteller om Christopher Hvidts plass og husene rundt plassen. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Mandag 5. oktober 2020 kl 18.00. Øvre Myra, låven. «Framnæs mekaniske verksted: En hjørnesteinsbedrift i vekst og fall». Foredrag ved masterstudent Martin Berger. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Mandag 19. oktober kl 18.00: Foredraget holdes i Sandar kirke. Sandar kirke – kirkebygg og møteplass. Foredrag ved Jan Brendalsmo. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Mandag 16. november kl 18.00: Kulturminnetreff Øvre Myra, låven. Dr. Knap v/ Bjørn Hoelseth. Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

(Mandag 23. november kl 18.00:) Utsatt til mandag 19. april 2021 kl 18.00. Øvre Myra, låven: Myntfunn på Sand i Sandefjord. Hva kan 11 engelske shilling fra Elizabeth den førstes tid (like før år 1600) fortelle oss? v/Siv Abrahamsen og Vibeke Lia fra Kulturarv Vestfold og Telemark. Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

Mandag 7. desember kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Fogden på Hjertnes ved Klaus Røyem. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

 

 ÅRSPROGRAM 2021 – VÅR

Mandag 25. januar kl 18.00: Øvre Myra, låven. Foredrag av Harry Rove om Kulturminnet; Lahelle. Husk påmelding til iag@live.no / 91301685. Se Facebook, hjemmeside og Kulturkalenderen i SB.

Lørdag 6. februar: Sandar Historielag har stand på arrangementet Speil i Hjertnes kulturhus.

Mandag 8. februar kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Prest og fløytespiller Peter Flor i Sandeherred. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

 Mandag 22. februar 2021 kl 18.00: Årsmøte for året 2020. Årsmøte-saker. Bildekavalkade fra 2020 og allsang. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

 Mandag 8. mars kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Fødsel i dølgsmål; Berte Toresdatter fra Klavenes. Foredrag ved Anita Wiklund Norli, førsteamanuensis i historie. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Utsatt til mandag 19. april 2021 kl 18.00: Øvre Myra, låven: Myntfunn på Sand i Sandefjord. Hva kan 11 engelske shilling fra Elizabeth den førstes tid (like før år 1600) fortelle oss? v/Siv Abrahamsen og Vibeke Lia fra Kulturarv Vestfold og Telemark. Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

 Mandag 26. april kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Tømmer og trelast i Sandeherred. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Det tas forbehold om endringer i programmet

 

 

 

Årsprogram 2019 – høst

Søndag 23. august kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord Turistforening. Vi møtes på parkeringsplassen ved Skjellvika badestrand og går sammen med Erik Bryn Tvedt fra Sandefjord Turistforening til Namløsskogen 15, 3235 Sandefjord for omvisning og aktiviteter i Sveinung Danielsens hage. Han tar imot oss kl 13.00. Vi blir der i tre timer før vi går tilbake til bilene på Skjellvika. For program: se Facebook- og hjemmesiden.

AVLYST: Lørdag 29. august kl.11.00-15.00: Myradagen v/Myradag-komitéen. Se annonse i SB, Facebook og hjemmeside.

Lørdag 26. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset. Tema: Se Facebook og hjemmesiden.

Mandag 19. oktober kl 18.00: Åpent møte. Tema: Jan Brendalsmo om Sandar kirke. Se Facebook og hjemmesiden.

Lørdag 7. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra. Tema: Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

Mandag 9.  – fredag 13. nov (uke 46) og mandag 16. – fredag 20. november (uke 47) Jul på husmannsplassen Øvre Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 23. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Se Facebook, hjemmesiden, annonse i Sandefjords Blad og Kulturguiden. 

 

 2021 – noen aktuelle hendelser:

Lørdag 6. februar: Sandar Historielag har stand på arrangementet Speil i Hjertnes kulturhus.

Mandag 22. februar kl 18.00: Årsmøte for året 2020. Årsmøte-saker. Bildekavalkade fra 2020 og allsang.

 Lørdag 2. oktober 2021: Markering av Laurvig Grevskap 350 år.

 

 

 

 

 

ÅRSPROGRAM 2019 – HØST

Søndag 25. august kl 12.00: Tematur: Husmannsplasser under Sandar Prestegård i samarbeid med Sandefjord turistforening. Se detaljer på hjemmeside / Facebook.

 Lørdag 31. august kl 11.00-15.00: Myradagen v/Myradagkomitéen

Søndag 22. september kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord turistforening. Bombesplinten – Se detaljer på hjemmeside / Facebook.

Lørdag 28. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset: Tema: Fea Bolt ved Anne Lise Løve.

Mandag 21. oktober kl 18.00: Åpent møte, tema: Husmannsvesenet ved Anne Lise Løve, Svein Holtedahl og Harry Rove.

Lørdag 9. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/ låven: Tema: Nybyen ved Harry Rove.

Mandag 11.  – fredag 15. nov (uke 46) og mandag 18. – fredag 22. november (uke 47) Jul på Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 18. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord.

Søndag 1. desember kl 18.00: Juletretenningen på tunet på Øvre Myra.

————————————————–

Mandag 24. februar 2020 kl 18.00: Årsmøte

Lørdag 29. august 2020 kl 11.00: Myradagen


 

Det er stengt for kommentarer.