Årsprogram

Årsprogram 2020 – høst

Søndag 23. august kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord Turistforening. Vi møtes på parkeringsplassen ved Skjellvika badestrand og går sammen med Erik Bryn Tvedt fra Sandefjord Turistforening til Namløsskogen 15, 3235 Sandefjord for omvisning og aktiviteter i Sveinung Danielsens hage. Han tar imot oss kl 13.00. Vi blir der i tre timer før vi går tilbake til bilene på Skjellvika. For program: se Facebook- og hjemmesiden.

AVLYST: Lørdag 29. august kl.11.00-15.00: Myradagen v/Myradag-komitéen. Se annonse i SB, Facebook og hjemmeside.

Lørdag 26. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset. Tema: Se Facebook og hjemmesiden.

Mandag 19. oktober kl 18.00: Åpent møte. Tema: Jan Brendalsmo om Sandar kirke. Se Facebook og hjemmesiden.

Lørdag 7. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra. Tema: Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

Mandag 9.  – fredag 13. nov (uke 46) og mandag 16. – fredag 20. november (uke 47) Jul på husmannsplassen Øvre Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 23. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Se Facebook, hjemmesiden, annonse i Sandefjords Blad og Kulturguiden. 

 

 2021 – noen aktuelle hendelser:

Lørdag 6. februar: Sandar Historielag har stand på arrangementet Speil i Hjertnes kulturhus.

Mandag 22. februar kl 18.00: Årsmøte for året 2020. Årsmøte-saker. Bildekavalkade fra 2020 og allsang.

 Lørdag 2. oktober 2021: Markering av Laurvig Grevskap 350 år.

 

 

 

 

 

ÅRSPROGRAM 2019 – HØST

Søndag 25. august kl 12.00: Tematur: Husmannsplasser under Sandar Prestegård i samarbeid med Sandefjord turistforening. Se detaljer på hjemmeside / Facebook.

 Lørdag 31. august kl 11.00-15.00: Myradagen v/Myradagkomitéen

Søndag 22. september kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord turistforening. Bombesplinten – Se detaljer på hjemmeside / Facebook.

Lørdag 28. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset: Tema: Fea Bolt ved Anne Lise Løve.

Mandag 21. oktober kl 18.00: Åpent møte, tema: Husmannsvesenet ved Anne Lise Løve, Svein Holtedahl og Harry Rove.

Lørdag 9. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/ låven: Tema: Nybyen ved Harry Rove.

Mandag 11.  – fredag 15. nov (uke 46) og mandag 18. – fredag 22. november (uke 47) Jul på Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 18. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord.

Søndag 1. desember kl 18.00: Juletretenningen på tunet på Øvre Myra.

————————————————–

Mandag 24. februar 2020 kl 18.00: Årsmøte

Lørdag 29. august 2020 kl 11.00: Myradagen


 

Det er stengt for kommentarer.