Styret

Styresammensetningen i 2017:

  • Inger Lise Fevang Jensen             leder
  • Arne W. Gregersen                         nestleder
  • Svein Holtedahl                              kasserer/hjemmesideansvarlig
  • Jørund Holst-Hansen                    sekretær/informasjon til medlemmer
  • Harry Rove                                       informasjonsansvarlig/medlemsverving
  • Tor Kvillum                                      varamedlem
  • Anne Lise Løve                                varamedlem
  • Kjell Willersrud                               varamedlem/hjemmesideansvarlig

I tillegg har vi husstyre, tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe for Øvre Myra, arrangementskomité, tilsyn med Gamlestua, Myradagkomité og valgkomité. Ta kontakt hvis du ønsker å få vite mer.

Det er stengt for kommentarer.