SVÆRT GOD STEMNING PÅ ØVRE MYRA MANDAG 18. MARS 2024

Det var svært god stemning blant de 60 fremmøtte da Sandar Historielag viste filmen om Anders Jahre, Park Hotel og kunsten på Park.

 

Filmen ble laget av Sandefjord Lokalhistoriske Senter da Trygve Andersen  holdt foredrag på Park Hotel for Sandar Historielag i mars 2023.

I filmen forteller Trygve Andersen levende om temaet med en god porsjon lun humor, slik at publikum satt og humret gjennom store deler av de 55 minuttene som filmen varte.

Ta deg gjerne tid til å se filmen her:  https://drive.google.com/file/d/1BGSPy2tCrl2PYaF6LWy-u_plsCFL4Gsr/view?usp=drive_link

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE 2024

JONFINN BREMNES VALGT TIL NY LEDER.

På årsmøtet mandag 26. februar 2024 ble Jonfinn Bremnes valgt til ny leder.

Styret har nå følgende sammensetning:

Leder:   Jonfinn Bremnes (valgt for 1 år)

Styremedlem: Elin Hegstad Gulliksen (2 år)

Styremedlem: Grethe Elgesem Skjelberg (1 år)

Styremedlem:  Finn Bøe (1 år)

Styremedlem: Bente Nilsen (2 år)

Vara: Anita Wiklund Norli (1 år)

Vara: Brian Jacobsen (1 år)

Vara: Karen Bjerke (1 år)

Klikk på lenken under for å lese protokollen fra årsmøtet:

2024 Sandar Historielag – protokoll årsmøte 26.02.2024

STYRET KONSTITUERER SEG PÅ FØRSTE STYREMØTE ETTER ÅRSMØTET.

UNDERHOLDNING FØR ÅRSMØTET STARTET:

Anna Skjelberg Wold (sang) og Juliane Fjordbo (piano) fremførte sanger av Alf Prøysen og Erik Bye.

https://drive.google.com/file/d/19n9633buhYqq2LvcMlDAFcFz8_S5T51z/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/19jvgjT91NqlVyM8F5QhH5cv8cYeKreV9/view?usp=drive_link

 

———————————————————————

ÅRSMØTE 2024

Mandag 26. februar 2024 kl 18.00 på

Husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24, Sandefjord

Årsmelding 2023:

20240220 – årsmelding 2023

2024 – SH – Regnskap 2023 med signert revisjonsrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

INDUSTRI I SANDEFJORD, foredrag av Finn Bøe

Mandag 15. januar 2024 holdt Finn Bøe dette foredraget på Husmannsplassen Øvre Myra for 25 tilhørere.

https://drive.google.com/file/d/1VTjiyNItWc5IGuGPj4mk1mZ5nXdgTPnV/view?usp=drive_link

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

INDUSTRI I SANDEFJORD – FRA DEN SPEDE BEGYNNELSE TIL 1930

Foredrag på Husmannsplassen Øvre Myra (Schanches gate 24)

mandag 15. januar 2024 kl 18.00

Industri i Sandefjord – foredrag ved Finn Bøe.
Fra seilskutebygging til mekanisk og kjemisk industri.
Fra den spede begynnelse til 1930.
Inngangspenger: Medlemmer 50 kr og andre 100 kr.
Enkel servering fra kl 17.30.

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Myradagen 2023

Myradagen 2023

Førstkommende lørdag 26. august kl. 11.00 – 15.00 arrangeres Myradagen 2023 på Øvre Myra, Schanches gate 24.

Det er en tradisjonell markedsdag med salgsboder med husflidsartikler, brukskunst, frukt og grønnsaker, honning, boksalg m.m.
Det blir også KAKELOTTERI
Salg av RØMMEGRØT VAFLER SAFT og KAKE

og vi gleder oss til du kommer.

Det blir også musikalsk innslag med «Syngende strenger».

Hilsen Myradagskomiteen.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

KULTURVANDRING – SKAULØKKA ved Strand Gartneri

SØNDAG 23. APRIL 2023 KLOKKEN 12:00

KULTURVANDRING – SKAULØKKA ved Strand Gartneri

Østerøyveien 246, 3237 Sandefjord

Arrangement sammen med Sandefjord Turistforening.

 

Kl 12.00 Frammøte og parkering ved Østerøya barneskole, Sandefjord

Kl 12.15 Foredrag ved husmannsplassen Skauløkka (300-400 m øst for P-plassen)

KL 13.00 Vandring sammen med Sfj. Turistforening i området.

Skauløkka nord. 

 

Skauløkka sør.

Stue på Skauløkka husmannsplass.

Stien opp til Gamlefjell.

Minneplate. 

MARIES UTKIKKSPLASS (Gamlefjell)

I mars 1871 forliste selfangstskuta Haabet utenfor Jan Mayen. Hele mannskapet, 45 menn i alderen 18-49 år, omkom. Av dem var 25 fra Sandefjord.

Marie Brydine Knudsen var kona til kapteinen ombord på Haapet, Nils Knudsen. Sommeren og høsten 1871 ble hun jevnlig sett på Gamlefjell speidende etter Haapet som aldre kom.

Nils og Marie Brydine var eiere av Strand. Som enke ble hun sittende igjen med seks barn i alderen 1-15 år og ansvaret for den videre gårdsdriften. Hun døde i 1878, 44 år gammel.

Denne platen er til minne om de som omkom og de som ble igjen.

Avduket 2021.

Utsikt fra Gamlefjell nordvestover. Strand Gartneri nede til venstre i bildet.

 

 

 

Utsikt fra Gamlefjell sydvestover. Drivhuset på Strand Gartneri nede til høyre i bildet.

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nettsted med tidslinje – HAUKERØD TIL KODAL – tidl. NRK-profil Lars Harald Alstadsæter demonstrerer

STED: Schanches gate 24, 3211 Sandefjord, Norge

TID: Mandag 8. mai kl 18.00. Dørene åpnes kl 17.30 for kaffe og noe på bite i.

INNGANGSPENGER: 50 kr for medlemmer og 100 kr for andre.

Foredragsholder, tidligere NRK-profil Lars Harald Alstadsæter, forteller og demonstrerer nytt nettsted.

Når du kjører rundt på veiene i gamle Sandar, da passerer du mye lokalhistorie. Kodalveien fra Haukerød til Kodal er et godt eksempel. Her har det skjedd drap, gulltyveri, det har vært hesteløp og tømmertransport på Goksjø, «fanter» hadde sin rasteplass her, veien har endret trase flere ganger, det finnes ei vanntro med en spennende historie ved Lastelandet, der var det også ei dampsag, og folk fra bygd og by har reist her i hundrevis av år. Disse historiene og mye mer får du høre om på Sandar historielags møte 8. mai. Da får du også se og høre hvordan lokalhistorien langs Kodalveien kan bli tilgjengeliggjort og presentert digitalt.

Bildet viser Else Sommerro Nilsen som viser en gammel barnestol for vår foredragsholder, Lars Harald Alstadsæter. Bildet ble  tatt på  Gamlestua i Tørrestadgrenda høsten 2021.

Lars Harald Alstadsæter har fortalt oss at nettstedet foreløpig ikke er publisert, men vil komme til å likne på et nettsted han tidligere har publisert om lærer og historiebokforfatter Lorens Berg fra Andebu: www.lorens.kodal.info.

Ta en titt på denne nettsiden og få et innblikk i hvordan nettstedet om veien fra Haukerød til Kodal er oppbygget.

Alstadsæter kommer til å demonstrere hvordan nettsiden kan benyttes.

Vi tror at en måte er å finne fram nettstedet på mobilen / nettbrettet mens en beveger seg langs veien, og lese om de aktuelle stedene etter hvert som en beveger seg.

Dette vil vi få høre mer om den 8. mai 2023 kl 18.00 på Husmannsplassen Øvre Myra i Sandefjord.

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE MANDAG 27. FEBRUAR 2023 KL 18.00

 

Årsmøte

Mandag 27. februar 2023 kl 18.00

på Husmannsplassen Øvre Myra

Dagsorden

1       Godkjenning av innkalling til årsmøtet

3       Valg av møteleder

4       Valg av referent

5       Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6       Årsmeldinger 2022 for Sandar Historielag og orientering om årsmeldingen for Husmannsplassen Øvre Myra

7       Revidert regnskap for 2022 for Sandar Historielag og orientering om regnskapet for Husmannsplassen Øvre Myra.

8       Innkomne saker fra medlemmer.

9       Budsjetter for 2023.

10     Valg.

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 6. februar 2023.

Underlagsdokumentene til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på lagets Facebook- (https://www.facebook.com/sandarhistorielag) og hjemmeside (https://sandarhistorielag.no/) innen onsdag 1. februar 2023.

 

2023 SH – DAGSORDEN ÅRSMØTET 2023-02-27 awg

2023 SH – ÅRSMELDING 2023-02-27 Grete

2023 VEDTEKTER med endringsforslag 2023-02-27

SH-Årsregnskap 2022

2023 SH – REVISORS SIGNERTE BERETNING FOR 2022

2023 ÅRSMØTET – BUDSJETT 2023-02-27

2023 SH – PROTOKOLL 2023-02-27 SIGNERT

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

UTSATT PGA SYKDOM: MYNTFUNN, MANDAG 23. JANUAR 2023

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

POST- OG KONGEVEIEN GJENNOM VESTFOLD

Roar Verdes foredrag for Sandar Historielag på Husmannsplassen Øvre Myra

https://drive.google.com/file/d/1-eDh1Pz5qHiMrSOewg83gud-yshYCOHu/view?usp=share_link

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar