Årsprogram

2024 kommer

2023 Årsprogram – våren

ÅRSPROGRAM 2022-08-31 HØSTEN

Brev til medlemmene 2022-08-31

ÅRSPROGRAM 2022-01-19

ÅRSPROGRAM 2021-09-08 HØSTEN

Brev til medlemmene 2021-09-08

 

ÅRSPROGRAM 2021 – VÅR

Gjelder alle arrangementer: Se Facebook og Kulturkalenderen i SB for oppdateringer. På grunn av koronasituasjonen holdes alle arrangementer i låven, uten servering, våren 2021. Husk påmelding til  / 91301685. På grunn av situasjonen er det kun plass til 35 personer på arrangementene. «Først til mølla…» Det vil bli trukket ut to gjester på hvert arrangement som hver får to lokalhistoriske bøker.

Mandag 22. februar kl 18.00 på Øvre Myra:

Årsmøte for året 2020.

Kun ordinære årsmøte-saker.

Husk påmelding til  / 91301685.

 

Mandag 8. mars (kvinnedagen) kl 18.00 på Øvre Myra:

Laurvig Grevskab: Fødsel i dølgsmål; Berte Toresdatter fra Klavenes 1743. Foredrag ved Anita W. Norli.

Husk påmelding til  / 91301685.

Mandag 22. mars kl 18.00 på Øvre Myra:

Foredrag om Lahelle ved Harry Rove.

Øst i bygda Sandar ligger Lahelle, som begrenser seg geografisk i sør til bakken som kommer ned fra Sjuvenga, i nord slutter Lahelle ved «Torvet» mot Vesta, der husnummer 100 -102 på Lahelleveien danner skillet. Les mer i Kulturminnet.

Husk påmelding til  / 91301685.

 

Mandag 19. april kl 18.00 på Øvre Myra: Myntfunn.

Myntfunn på Sand i Sandefjord. Hva kan 11 engelske shilling fra Elizabeth den førstes tid (like før år 1600) fortelle oss? Foredrag ved Siv Abrahamsen og Vibeke Lia fra Kulturarv, Vestfold og Telemark. Husk påmelding til / 91301685.

 

Søndag 9. mai 2021 kl 12.00 på Elgesem:

Temavandring fra Elgesem steinkrets, gamle E18 (Raveien).

Kl 12.00: Sandar Hist.lag informerer om hva denne steinsetting kan fortelle oss.

Kl 12.45: Turistforeningen tar med de frammøtte på en tur.

Husk påmelding til / 91301685.

Mandag 31. mai kl 18.00 på Øvre Myra.

Foredrag om badelegen Heinrich A. Thaulow (1808 – 1894) ved Svein Ingebretsen. Som mange skjenner til, har foredragsholderen gestaltet denne badelegen ved atskillelige anledninger på bl.a. Kurbadet, som Thaulow var grunnleggeren av.

Husk påmelding til / 91301685.

 

ÅRSPROGRAM 2021 – HØST

Mandag 23. august kl 18.00. Omvisning og aktiviteter i

Sveinung Danielsens hage i Namløsskogen 15, 3235 Sandefjord. Hele arrangementet tar om lag 3 timer.

 

Lørdag 28. august kl 11.00-15.00.

Myradagen – husmannsplassen Øvre Myra.

 

Søndag 12. september kl 12.00. Temavandring fra Pukkestad gård. Vi følger pilegrimsleden gjennom sentrum av Sandefjord, fra Pukkestad gård til Sandar kirke hvor vi tar en rast. De sprekeste fortsetter til Gokstadhaugen og videre langs leden til Veierland og Nøtterøy, sammen med Turistforeningen.

 

Mandag 13. september kl 18.00 på Øvre Myra.

Laurvig Grevskab. Fra amt til grevskap til amt – Vestfold på 16-, 17- og 1800-tallet. Foredrag ved Øystein Rian, Universitetet i Oslo.

 

Lørdag 2. oktober kl 14.00 på Øvre Myra: Boklansering – bok om Laurvig Grevskab skrevet av våre foredragsholdere. Markering av Laurvig Grevskab (1671 – 1821). Det er 350 år siden etableringen av grevskapet i vårt distrikt og 200 år siden det tok slutt. Kanskje mest grunn til å markere det siste? Universitetet i Sørøst Norge deltar med foredragsholdere.

 

Mandag 18. oktober kl 18.00 på Øvre Myra: 

Laurvig grevskap: Prest og fløytespiller Peter Flor i Sandeherred. Foredrag ved Anne Svånaug Blengsdalen, universitetet i Sørøst-Norge.

 

Mandag 8.  – fredag 12. nov (uke 46) og mandag 15. – fredag 19. november (uke 47) Jul på husmannsplassen Øvre Myra.

Den kulturelle skolesekken for alle elever i fjerde klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

 

Mandag 8. november kl 18.00 på Øvre Myra: 

Postruter på 16- og 17-hundretallet gjennom Vestfold.

 

 

ÅRSPROGRAM 2022 – VÅR

Mandag xx. nnn kl 18.00 på Øvre Myra:

Laurvig Grevskab.

Tømmer og trelast i Sandeherred. Foredrag ved Bjørn Bækkelund, Norsk Skogmuseum i Elverum.

Husk påmelding til  / 91301685.

Se Facebook og Kulturkalenderen i SB.

 

Mandag xx. nnn kl 18.00 på Øvre Myra: 

Laurvig Grevskab.

Grevskapet: Prest og fløytespiller Peter Flor i Sandeherred. Foredrag ved Anne Svånaug Blengsdalen, universitetet i Sørøst-Norge.

Husk påmelding til / 91301685.

Se Facebook, hjemmeside og Kulturkalenderen i SB.

 

Mandag 28. februar kl 18.00 på Øvre Myra:

Årsmøte for året 2021.

 

Fredag 30. mars kl 18.00 (premiere) i Sandar kirke:

Grevskapsspill.

Utsatt markering av Laurvig Grevskab (1671 – 1821). I 2021 var det 350 år siden etableringen av grevskapet i vårt distrikt og 200 år siden det tok slutt. Kanskje mest grunn til å markere det siste? Universitetet i Sørøst Norge deltar med foredragsholdere. Sandefjord Teaterforenings seniorgruppe fremfører tidstypiske tablåer fra livet i Sandar / Sandefjord under grevskapstiden. Sandar Spelemannslag, som vil bli en del av oppsetningen, har funnet fram tidstypisk musikk fra denne perioden.

Se Facebook og Kulturkalenderen i SB.

 

Fredag 1. april kl 18.00 i Sandar kirke:

Grevskapsspill.

 

Lørdag 2. april kl 14.00 i Sandar kirke:

Grevskapsspill.

 

ÅRSPROGRAM 2020 – HØST

Alle arrangementer i høst er uten servering av mat og drikke.

 Søndag 6. september kl.12.30: Tematur. Pilegrimsleden gjennom Sandefjord sentrum ved arkeolog Cathrine Stangebye Engebretsen fra Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi møter på Pukkestad Gård, Hystadveien 21, 3208 Sandefjord kl 12.30 og går pilegrimsleden gjennom byen fram til Sandar kirke. Der nytes medbrakt mat og drikke. Hele pilegrimsleden gjennom tidligere Vestfold fylke vil også bli omtalt under vandringen. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden. Husk registrering av navn og tlf. ved frammøte!

 Mandag 28. september kl 18.00: Kulturminnetreff Øvre Myra, låven. Anne Lise Løve forteller om Christopher Hvidts plass og husene rundt plassen. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Mandag 5. oktober 2020 kl 18.00. Øvre Myra, låven. «Framnæs mekaniske verksted: En hjørnesteinsbedrift i vekst og fall». Foredrag ved masterstudent Martin Berger. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Mandag 19. oktober kl 18.00: Foredraget holdes i Sandar kirke. Sandar kirke – kirkebygg og møteplass. Foredrag ved Jan Brendalsmo. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Mandag 16. november kl 18.00: Kulturminnetreff Øvre Myra, låven. Dr. Knap v/ Bjørn Hoelseth. Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

(Mandag 23. november kl 18.00:) Utsatt til mandag 19. april 2021 kl 18.00. Øvre Myra, låven: Myntfunn på Sand i Sandefjord. Hva kan 11 engelske shilling fra Elizabeth den førstes tid (like før år 1600) fortelle oss? v/Siv Abrahamsen og Vibeke Lia fra Kulturarv Vestfold og Telemark. Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

Mandag 7. desember kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Fogden på Hjertnes ved Klaus Røyem. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

 

 ÅRSPROGRAM 2021 – VÅR

Mandag 25. januar kl 18.00: Øvre Myra, låven. Foredrag av Harry Rove om Kulturminnet; Lahelle. Husk påmelding til / 91301685. Se Facebook, hjemmeside og Kulturkalenderen i SB.

Lørdag 6. februar: Sandar Historielag har stand på arrangementet Speil i Hjertnes kulturhus.

Mandag 8. februar kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Prest og fløytespiller Peter Flor i Sandeherred. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

 Mandag 22. februar 2021 kl 18.00: Årsmøte for året 2020. Årsmøte-saker. Bildekavalkade fra 2020 og allsang. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

 Mandag 8. mars kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Fødsel i dølgsmål; Berte Toresdatter fra Klavenes. Foredrag ved Anita Wiklund Norli, førsteamanuensis i historie. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Utsatt til mandag 19. april 2021 kl 18.00: Øvre Myra, låven: Myntfunn på Sand i Sandefjord. Hva kan 11 engelske shilling fra Elizabeth den førstes tid (like før år 1600) fortelle oss? v/Siv Abrahamsen og Vibeke Lia fra Kulturarv Vestfold og Telemark. Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

 Mandag 26. april kl 18.00: Øvre Myra, låven. Laurvig Grevskap: Tømmer og trelast i Sandeherred. Se Facebook, hjemmeside og Kulturguiden.

Det tas forbehold om endringer i programmet

 

 

 

Årsprogram 2019 – høst

Søndag 23. august kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord Turistforening. Vi møtes på parkeringsplassen ved Skjellvika badestrand og går sammen med Erik Bryn Tvedt fra Sandefjord Turistforening til Namløsskogen 15, 3235 Sandefjord for omvisning og aktiviteter i Sveinung Danielsens hage. Han tar imot oss kl 13.00. Vi blir der i tre timer før vi går tilbake til bilene på Skjellvika. For program: se Facebook- og hjemmesiden.

AVLYST: Lørdag 29. august kl.11.00-15.00: Myradagen v/Myradag-komitéen. Se annonse i SB, Facebook og hjemmeside.

Lørdag 26. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset. Tema: Se Facebook og hjemmesiden.

Mandag 19. oktober kl 18.00: Åpent møte. Tema: Jan Brendalsmo om Sandar kirke. Se Facebook og hjemmesiden.

Lørdag 7. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra. Tema: Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

Mandag 9.  – fredag 13. nov (uke 46) og mandag 16. – fredag 20. november (uke 47) Jul på husmannsplassen Øvre Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 23. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Se Facebook, hjemmesiden, annonse i Sandefjords Blad og Kulturguiden. 

 

 2021 – noen aktuelle hendelser:

Lørdag 6. februar: Sandar Historielag har stand på arrangementet Speil i Hjertnes kulturhus.

Mandag 22. februar kl 18.00: Årsmøte for året 2020. Årsmøte-saker. Bildekavalkade fra 2020 og allsang.

 Lørdag 2. oktober 2021: Markering av Laurvig Grevskap 350 år.

 

 

 

 

 

ÅRSPROGRAM 2019 – HØST

Søndag 25. august kl 12.00: Tematur: Husmannsplasser under Sandar Prestegård i samarbeid med Sandefjord turistforening. Se detaljer på hjemmeside / Facebook.

 Lørdag 31. august kl 11.00-15.00: Myradagen v/Myradagkomitéen

Søndag 22. september kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord turistforening. Bombesplinten – Se detaljer på hjemmeside / Facebook.

Lørdag 28. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset: Tema: Fea Bolt ved Anne Lise Løve.

Mandag 21. oktober kl 18.00: Åpent møte, tema: Husmannsvesenet ved Anne Lise Løve, Svein Holtedahl og Harry Rove.

Lørdag 9. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/ låven: Tema: Nybyen ved Harry Rove.

Mandag 11.  – fredag 15. nov (uke 46) og mandag 18. – fredag 22. november (uke 47) Jul på Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 18. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord.

Søndag 1. desember kl 18.00: Juletretenningen på tunet på Øvre Myra.

————————————————–

Mandag 24. februar 2020 kl 18.00: Årsmøte

Lørdag 29. august 2020 kl 11.00: Myradagen