KULTURMINNEVANDRING PÅ BRYGGA, SAMARBEID MED SANDEFJORD TURISTFORENING

KULTURMINNEVANDRING PÅ BRYGGA, SAMARBEID MED SANDEFJORD TURISTFORENING

 

Søndag 24. april 2022 kl 12.00

 

Frammøte:  Ved skulpturen av Fea Bolt på brygga ved Thor Dahl-bygget

12.00               Velkommen ved Sandar Historielags leder, Arne W. Gregersen

Nordre Skur og ballast (Kystlagskoret) ledet av Kjeld Lunde

  • synger sanger som er med på å hylle Fea Bolt.

 

12.10               Fea Bolt v/ Anne Lise Løve

Resymé av Aase-Turid Langørgens kulturminne om kjendis, byoriginal og fiskehandler Fea Kristofine Bolt (1858 – 1922).

           

12.25               Bryggekapellet v/ Per Ramberg

Rask visitt og kort omtale av det eneste Veritas-godkjente kapellet i Norge.

 

12.50               Hvalfangstmonumentet av billedhuggeren Knut Steen, innviet i 1961 v/ Atle Sandberg

Kanskje det er på tide med en oppdatering av kunnskapen om byens mest kjente landemerke?

 

13.10               Kafferast ved vikingskipet

–           Vi nyter medbrakt mat og drikke

 

Vikingskip-byggingen; Gokstadskipkopien v/ (Ole Harald Flåten)

Hva skjer på bryggefronten i sentrum? Hva er hensikten med å ha så mye tømmer på plenen?

I tillegg blir det omtale av

–           Det kommunale badeanlegget v/ Ingjerd A. U. Gregersen, Sandar Historielag

–           Strømbadet v/ Thorleif Abrahamsen, Ulabrand båtforening

 

14.00               Sandefjord Turistforening tar med dem som ønsker på en vandring i nærområdet.

Erik Bryn Tvedt (Turistforeningen) tar med vandrerne til Haslebekken. Rukla og Haslebekkens utløp var antagelig viktige elvemunninger. Dersom en går via Gokstad skole, kan en gå videre langs Haslebekken frem til der kyststiene til Østerøya og Vesterøya begynner.

En gang i tiden var dette viktige stier blant annet for dem som bemannet vardene og som varslet om fiendtlige skip.

 Sandar Historielag

 Arne W. Gregersen, leder

 

 

VANDRING I NYBYEN, SANDEFJORD – START I RUKLAPARKEN

VANDRING I NYBYEN:

SØNDAG 8. MAI 2022 KL 13.00 – 15.00.

Foreningen Gamle Sandefjord i samarbeid med Sandar Historielag arrangerer vandretur i Nybyen med de gamle, lokalkjente gutta.
Vi starter i Ruklaparken og avslutter på husmannsplassen Øvre Myra.
Se kart for vandre ruten.
Det er «gamlegutta» Finn Eigil Johannessen, Gunnar Nilsen og Anders Henrik Sandberg som går først i vandringen. Dere andre oppfordres til å komme med egne historier av typen huser`ru.
Vi avslutter vandringen på gårdstunet, Øvre Myra. Det blir ingen kafferast under veis.
GAMLE NYBYENFOLK MÅ STILLE OPP!

 

TO NYE ÆRESMEDLEMMER I SANDAR HISTORIELAG

TO NYE ÆRESMEDLEMMER I SANDAR HISTORIELAG.
Inger Lise Fevang Jensen og Kåre Hvidsten ble utnevnt til æresmedlemmer i Sandar Historielag på historielagets årsmøte. Møtet fant sted på Husmannsplassen Øvre Myra mandag 28. februar 2022 med 28 medlemmer til stede.
På bildet står historielagets leder, Arne W. Gregersen, mellom de to nyutnevnte æresmedlemmene.

 

 

ÅRSMØTET 28.02.2022

ÅRSMØTET FOR ÅRET 2021

Mandag 28. februar 2022 kl 18.00
på Husmannsplassen Øvre Myra

Kun årsmøtesaker.

Dagsorden

1    Godkjenning av innkalling til årsmøtet
2    Godkjenning av dagsorden
3    Valg av møteleder
4    Valg av referent
5    Valg av to representanter til å underskrive protokollen
6    Årsmeldinger 2021 for Sandar Historielag og for Husstyret, Øvre Myra
7    Revidert regnskap for 2021 for Sandar Historielag og for Husstyret, Øvre Myra
8    Orientering om etablering av Foreningen Husmannsplassen Øvre Myra  med eget organisasjonsnummer
9    Innkomne saker fra medlemmer
10  Budsjetter for 2022
11   Valg

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 7. februar 2022.

Underlagsdokumentene til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på lagets Facebook- (https://www.facebook.com/sandarhistorielag) og hjemmeside (https://www.sandarhistorielag.no/) innen tirsdag 1. februar 2022.

ÅRSMELDING 2021

Årsregnskap 2021 – SH

Budsjett 2022 – SH

ÅRSMØTEREFERAT 2022-02-28 underskrevet