KULTURVANDRING – SKAULØKKA ved Strand Gartneri

SØNDAG 23. APRIL 2023 KLOKKEN 12:00

KULTURVANDRING – SKAULØKKA ved Strand Gartneri

Østerøyveien 246, 3237 Sandefjord

Arrangement sammen med Sandefjord Turistforening.

 

Kl 12.00 Frammøte og parkering ved Østerøya barneskole, Sandefjord

Kl 12.15 Foredrag ved husmannsplassen Skauløkka (300-400 m øst for P-plassen)

KL 13.00 Vandring sammen med Sfj. Turistforening i området.

Skauløkka nord. 

 

Skauløkka sør.

Stue på Skauløkka husmannsplass.

Stien opp til Gamlefjell.

Minneplate. 

MARIES UTKIKKSPLASS (Gamlefjell)

I mars 1871 forliste selfangstskuta Haabet utenfor Jan Mayen. Hele mannskapet, 45 menn i alderen 18-49 år, omkom. Av dem var 25 fra Sandefjord.

Marie Brydine Knudsen var kona til kapteinen ombord på Haapet, Nils Knudsen. Sommeren og høsten 1871 ble hun jevnlig sett på Gamlefjell speidende etter Haapet som aldre kom.

Nils og Marie Brydine var eiere av Strand. Som enke ble hun sittende igjen med seks barn i alderen 1-15 år og ansvaret for den videre gårdsdriften. Hun døde i 1878, 44 år gammel.

Denne platen er til minne om de som omkom og de som ble igjen.

Avduket 2021.

Utsikt fra Gamlefjell nordvestover. Strand Gartneri nede til venstre i bildet.

 

 

 

Utsikt fra Gamlefjell sydvestover. Drivhuset på Strand Gartneri nede til høyre i bildet.

 

Nettsted med tidslinje – HAUKERØD TIL KODAL – tidl. NRK-profil Lars Harald Alstadsæter demonstrerer

STED: Schanches gate 24, 3211 Sandefjord, Norge

TID: Mandag 8. mai kl 18.00. Dørene åpnes kl 17.30 for kaffe og noe på bite i.

INNGANGSPENGER: 50 kr for medlemmer og 100 kr for andre.

Foredragsholder, tidligere NRK-profil Lars Harald Alstadsæter, forteller og demonstrerer nytt nettsted.

Når du kjører rundt på veiene i gamle Sandar, da passerer du mye lokalhistorie. Kodalveien fra Haukerød til Kodal er et godt eksempel. Her har det skjedd drap, gulltyveri, det har vært hesteløp og tømmertransport på Goksjø, «fanter» hadde sin rasteplass her, veien har endret trase flere ganger, det finnes ei vanntro med en spennende historie ved Lastelandet, der var det også ei dampsag, og folk fra bygd og by har reist her i hundrevis av år. Disse historiene og mye mer får du høre om på Sandar historielags møte 8. mai. Da får du også se og høre hvordan lokalhistorien langs Kodalveien kan bli tilgjengeliggjort og presentert digitalt.

Bildet viser Else Sommerro Nilsen som viser en gammel barnestol for vår foredragsholder, Lars Harald Alstadsæter. Bildet ble  tatt på  Gamlestua i Tørrestadgrenda høsten 2021.

Lars Harald Alstadsæter har fortalt oss at nettstedet foreløpig ikke er publisert, men vil komme til å likne på et nettsted han tidligere har publisert om lærer og historiebokforfatter Lorens Berg fra Andebu: www.lorens.kodal.info.

Ta en titt på denne nettsiden og få et innblikk i hvordan nettstedet om veien fra Haukerød til Kodal er oppbygget.

Alstadsæter kommer til å demonstrere hvordan nettsiden kan benyttes.

Vi tror at en måte er å finne fram nettstedet på mobilen / nettbrettet mens en beveger seg langs veien, og lese om de aktuelle stedene etter hvert som en beveger seg.

Dette vil vi få høre mer om den 8. mai 2023 kl 18.00 på Husmannsplassen Øvre Myra i Sandefjord.

 

ÅRSMØTE MANDAG 27. FEBRUAR 2023 KL 18.00

 

Årsmøte

Mandag 27. februar 2023 kl 18.00

på Husmannsplassen Øvre Myra

Dagsorden

1       Godkjenning av innkalling til årsmøtet

3       Valg av møteleder

4       Valg av referent

5       Valg av to representanter til å underskrive protokollen

6       Årsmeldinger 2022 for Sandar Historielag og orientering om årsmeldingen for Husmannsplassen Øvre Myra

7       Revidert regnskap for 2022 for Sandar Historielag og orientering om regnskapet for Husmannsplassen Øvre Myra.

8       Innkomne saker fra medlemmer.

9       Budsjetter for 2023.

10     Valg.

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 6. februar 2023.

Underlagsdokumentene til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på lagets Facebook- (https://www.facebook.com/sandarhistorielag) og hjemmeside (https://sandarhistorielag.no/) innen onsdag 1. februar 2023.

 

2023 SH – DAGSORDEN ÅRSMØTET 2023-02-27 awg

2023 SH – ÅRSMELDING 2023-02-27 Grete

2023 VEDTEKTER med endringsforslag 2023-02-27

SH-Årsregnskap 2022

2023 SH – REVISORS SIGNERTE BERETNING FOR 2022

2023 ÅRSMØTET – BUDSJETT 2023-02-27

2023 SH – PROTOKOLL 2023-02-27 SIGNERT

 

 

LAURVIK GREVSKAB: GREVEN, PRESTEN OG HUSMANNEN

 

Seniorteateret

og Sandar Spellemannslag

framfører

 ”De tenkte stort”

 Sted: Sandar kirke

Idé: Svein Ingebretsen

Bearbeidet av:

Svein Ingebretsen, Randveig Berggreen og Wenche Girlando

Regi: Randveig Berggreen

Onsdag 2. november kl 18.00

Fredag 4. november kl 18.00

Lørdag 5. november kl 16.00

 Billetter kr 150,- ved inngangen. Bruk gjerne Vipps.

————————————————-

Sandar Historielag har invitert Sandefjord Teaterforenings seniorgruppe til å dramatisere hvordan det kunne være for innbyggerne i Sandar / Sandefjord å leve under grevskapstiden (1671 – 1821). Sandar Spelemannslag har funnet fram tidstypisk musikk som de framfører i forbindelse med Seniorteaterets tablåer.
Disse oppføringene i kirken er historielagets avslutning av markeringen av at det er 200 år siden det ble slutt på grevskapsperioden.
————————-
Anita Wiklund Norli (styremedlem og en av forfatterne av boken Greven og hans undersåtter, makt og avmakt gjennom 150 år) har gitt oss følgende bakgrunn for spillet:
Fra 1671til 1805 var Gyldenløve og hans etterkommere overhoder for Larvik grevskap. Grevskapet omfattet både ladestedet Sandefjord og prestegjeldet Sandeherred, det gamle navnet for Sandar.
Grevene, som bodde i København, fikk eksklusive rettigheter og privilegier. De hadde blant annet eiendomsrett til kirkene og utnevnte prestene.
Dette utløste interessekonflikter og fikk betydelig innflytelse på livene til menneskene som bodde i grevskapet. Her oppsto det stadig spenninger mellom det grevene og deres representanter ønsket, og hva undersåttene i grevskapet oppfattet som akseptabelt og mulig i sitt strev for å brødfø seg og sine.
Slik var situasjonen da det på slutten av 1700-tallet skulle bygges ny kirke i Sandeherred.

 

 

 

 

 

Populær Kulturvandring i sentrum søndag 11.09.2022

Populær Kulturvandring 

Om lag 65 personer fulgte Svein Ingebretsen fra Kurbadet via Bjerggata til Sandar kirke i dag, søndag 11. sept. 2022.
Deretter ledet turistforeningens Erik Bryn Tvedt sammen med Svein Ingebretsen de sprekeste av oss på en tur i Hjertnesskogen. Hjertnesskogen tilhørte en gang Kurbadet og var et yndet rekreasjonsområde for badets gjester.

 

Svein Ingebretsen fortalte om Kurbadet.

 

 

 

Svein Ingebretsen fortalte om Bjerggata der hvor stien går opp til Preståsen.

 

 

 

POST- OG KONGEVEIER PÅ SYKKEL GJENNOM VESTFOLD

ROAR VERDE: POST- OG KONGEVEIER PÅ SYKKEL GJENNOM VESTFOLD.

Mandag 22. november 2021 fortalte Roar Verde om Post- og Kongeveier på sykkel gjennom Vestfold.
Hvis du klikker på lenken under, vil du se hvordan post- og kongeveien går fra Bjørnum/Fevang til Ringdal:
Roar Verde hadde med seg Steinar Grøtterød som fortalte om hvordan veien går gjennom Oslo. Hvis du ønsker å se og høre foredraget, trykk på lenken:

 

Klikk på lenken under hvis du ønsker å se kulturminnet som Roar Verde har skrevet.
2022 v Postgårder

HØR HARRY ROVES FOREDRAG OM SANDEFJORDS SJEL

SANDEFJORDS SJEL

Foredrag om Sandefjords sjel ved Harry Rove – se film her.

 

 

Mandag 31. mai 2021 holdt Harry Rove foredrag om Sandefjords sjel på Husmannsplassen Øvre Myra.

I dette foredraget fortalte han om hvorfor Sandefjords befolkning den dag i dag har noe annerledes holdninger til myndigheter enn andre vestfoldinger.

Bakgrunnen finner en kanskje også i fra grevskapstiden, da mange sandefjordinger nektet å følge Grevens pålegg i mangt og meget.