PILEGRIMSVANDRINGEN FØRTE TIL STOR GAVE

TOR OSCAR JØRGENSEN GIR 100.000 KR TIL ETABLERING AV EN FORENING FOR PILEGRIMSVANDRERE I SANDEFJORD.

Religionshistoriker og kulturformidler Eivind Luthen ledet ca 30 interesserte «pilegrimer» langs pilegrimsleden gjennom Sandefjord sentrum søndag 26. september 2021. Vandringen startet på Pukkestad gård med et inspirerende foredrag av Luthen. Han fortalte bl.a. om fordeler ved å gjennomføre slike vandringer.

Les videre

GOKSTADSKIPET – KOPI BYGGES I BADEPARKEN VED HESTESKOEN

Vil du være med å bygge Gokstadskipet?

Drømmer du om å bygge vikingskip, arbeide med eldgamle teknikker og redskaper, ta del i gjenskaping av historien, eller er du bare glad i å omgås folk, være ute og bruke kroppen?

Uansett interesse vil deltakelse i Gokstadbyggingen gi deg opplevelser, kunnskap og nye venner. Her får du vite litt mer om hva det vil si.

Hva forventes av deg?
Du kan komme og gå som du vil – dette er jo
frivillig. Det er ikke noe «minstemål» for antall oppmøter, hva du ønsker å delta på definerer du sjøl. Selvsagt kan det vært en fordel å delta
regelmessig bl.a. for å kunne trene og vedlikeholde oppnådde ferdigheter.

Hvem står bak prosjektet?
Det er Stiftelsen Oseberg Vikingarv som står bak og legger til rette for all formidling og trening.
Stiftelsen ble dannet i 2005. Stiftelsen har følgende visjon:
Oseberg Vikingarv skal etablere og drifte et
internasjonalt anerkjent Senter for
Kompetanse, Forskning og Formidling omkring Vestfolds unike Vikingarv.

Det er også «undergrupper» av Stiftelsen;
Farmann Båtlag, Oseberg Båtlag, Oseberg Tekstilgruppe, Oseberg Vikinglag samt smedgruppe, kjøpmannsgruppe, rigg- og ullseilgruppe og tjæregruppe blant annet.

Hvor kommer inntektene fra?
Vi kan bl.a. nevne: Vestfold (og etter hvert Telemark) fylkeskommune, Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Tønsberg kommune,
Sparebankstiftelsen og Sparebank 1 Tønsberg og Nøtterøy, donasjoner fra private givere, midler fra diverse fond og stiftelser, inntekter fra salg i «glasskiosken» på Vikingodden i Tønsberg samt diverse eventer med Saga
Oseberg har gitt gode inntekter.
– Ikke minst har innsatsen fra flere hundre frivillige gjort sitt til at skipene har kunnet bli bygd og driftet, og til at festivaler og ulike arrangementer har kunnet blitt gjennomført!

Hvis du synes noe av dette høres interessant
ut så ikke nøl med å ta kontakt med en av våre frivillighetskoordinatorer:
• Tønsberg: Jan Erichsen – 902 16 010
• Sandefjord: John Holth – 965 09 927

SANDEFJORDS SJEL – FOREDRAG VED HARRY ROVE

Mandag 31. mai 2021 kl 18.00 holder Harry Rove foredrag om Sandefjords sjel på Husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24, 3211 Sandefjord.

I dette foredraget forteller han om hvorfor Sandefjords befolkning den dag i dag har noe annerledes holdninger til myndigheter enn andre vestfoldinger. Bakgrunnen finner en kanskje også i fra grevskapstiden, da mange sandefjordinger nektet å følge Grevens pålegg i mangt og meget.

PÅMELDING: 91301685 /

HUSK KORONA-AVSTAND (minst 1 m mellom kohortene) UNDER HELE ARRANGEMENTET!

TEMAVANDRING – ELGESEM STEINKRETS, SANDEFJORD

SØNDAG 30. MAI 2021 KL 12.00. 
(Utsatt fra søndag 9. mai)
Utsatt Temavandring sammen med Sandefjord Turistforening fra Elgesem steinkrets, gamle E18 (Raveien).
FRAMMØTE ELGESEM STEINKRETS KL 12.00.
Kl 12.00: Sandar Historielag informerer om hva denne steinsetting kan fortelle oss v/ Ragnar Orten Lie fra Kulturarv i Vestfold og Telemark. Se under.
Kl 12.45: Turistforeningen tar med de frammøtte på en tur som dere bestemmer.
Litt bortgjemt på Elgesem står en steinsetting fra jernalderen. Steinsettingen står i en skoglund mellom nye og gamle E18 (Raveien). Den består av to store og en rekke mindre steiner satt i krets for å markere skip og grav, og like ved ligger flere lave gravhauger fra perioden fra før Kristus til vikingtiden.
Feltet er inngjerdet, og det er muligheter for parkering i nærheten.
PÅMELDING: 91301685 /
HUSK KORONA-AVSTAND (minst 1 m mellom kohortene) UNDER HELE ARRANGEMENTET!
RAGNAR ORTEN LIE:
Ragnar Orten Lie har ansvar for koordinering av arbeid med Vikingfylket Vestfold og Telemark. Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion. Interessefelt innen smedtradisjoner, bruk av huler og hellere, metallsøk, eldre jaktmetoder og falkonering. Hvis alt går etter planen, kommer han til Elgesem steinkrets søndag 30. mai 2021 kl 12.00.

HARRY ROVES FOREDRAG OM LAHELLE

Harry Roves foredrag om Lahelle måtte dessverre utsettes på grunn av smittesituasjonen i landet, men blir satt opp igjen

mandag 14. juni kl 18.00  (fulltegnet) og 

mandag 30. august kl 18.00.

Begge arrangementene er på Husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24, 3211 Sandefjord.

LAHELLE

Foredraget  skulle vært holdt mandag 22. mars 2021 kl 18.00 på husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24, 3211 Sandefjord.
Nå blir det holdt
– mandag 14. juni kl 18.00 og
– mandag 30. august kl 18.00.
KULTURMINNE-mimring om Lahelle, utgitt av Sandar Historielag, våren 2021 ved Harry Rove, som forteller om:
Øst i bygda Sandar ligger Lahelle, som begrenser seg geografisk i sør til bakken som kommer ned fra Sjuvenga, i nord slutter Lahelle ved «Torvet» mot Vesta, der husnummer 100 -102 på Lahelleveien danner skillet. Les mer under.
Det vil bli trukket ut to gjester som hver får to lokalhistorisk bøker.
PÅMELDING: 91301685 /
På grunn av situasjonen er det kun plass til max. 30 personer på arrangementet. «Først til mølla…»
HUSK KORONA-AVSTAND (minst 1 m mellom kohortene) UNDER ARRANGEMENTET!
Lahelle var på 1700 og 1800 tallet et aktivt sted som anløpssted for rutebåter fra området rundt ytre Oslofjorden, spesielt Veierland, Hudø-Hui, Nøtterøy og Tjømø. Lahelle var også til tider anløpssted for båter fra Bohus kysten i Sverige og tidvis skuter fra havner rundt Østersjøen.
Lahelle var mest kjent for sin tid med seilskutebygging på 1700 og 1800 tallet, ja, stedet var til tider det mest aktive stedet for skutebygging i Sandefjord og Sandar, med sine to verft sørverven og nordverven. Hele 43 skuter ble bygget på disse to vervene på denne tiden. Mange av den lokale bonde-skipsreder.
Vi skal innom det lokale livet i Østbygda Lahelle, og komme med litt om skjebnen til noen av skutene som ble bygget på stedet. Vi tar selvfølgelig med oss frakten av Gokstadskipet fra Gokstadhaugen via Lahelle til Kristiania-Oslo.
Lahelle 1858

Foredraget ble imidlertid tatt opp og kan ses her ved å klikke på lenkene under.

 

 

Lahelle – del 1

Lahelle – del 2

———————————–

UTSETTES: Foredrag mandag 8. mars kl 18.00 på Øvre Myra

UTSETTES: 

Sandar Historielags foredrag mandag 8. mars kl 18.00 på Øvre Myra om «Fødsel i dølgsmål» UTSETTES på ubestemt tid. 

Grunner er den usikre smittesituasjonen i Sandefjord/Vestfold.
Sandefjord kommunes hjemmeside 04.03.2021.
Disse tiltakene gjelder i Sandefjord kommune nå:

Nye samordnede tiltak 

Det innføres nye samordnede smitteverntiltak for vestfoldkommunene fra natt til 5. mars. Tiltakene gjelder til og med 16. mars og avløser forskrift vedtatt i formannskapet 23.2.

Les hele forskriften her (Kapittel 5 B gjelder for Sandefjord kommune)

Kommunene i de tidligere vestfoldkommunene har sammen med Statsforvalteren diskutert nye samordnede smitteverntiltak. Dette innebærer at det om kort tid kan bli innført en statlig beslutning som samordner tiltaksnivået i regionen.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Sandar Historielag
 
Arne W. Gregersen, leder
 
Kiserødåsen 9,
3231 Sandefjord
Mob 99793305

ÅRSMØTE 22. FEBRUAR 2021

ÅRSMØTE MANDAG 22. FEBRUAR 2021 PÅ ØVRE MYRA

Saker til årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  6. Årsberetning 2020: Sandar Historielag og Øvre Myra
  7. Revidert regnskap for 2020 for Sandar Historielag og Øvre Myra
  8. Innkomne saker
  9. Budsjett for 2021
  10. Valg

ÅRSBERETNING 2020 FOR SH v Brian

REGNSKAP 2020 OG BUDSJETT 2021 SH

REGNSKAP 2020 OG BUDSJETT 2021 ØM

REGNSKAP BALANSE 2020 SH

 

Foredrag om Dr. Johan Knap ved Bjørn Hoelseth

Mandag 16. november holdt Bjørn Hoelseth et underholdene og innholdsrikt foredrag om Dr. Johan Knap (1905-1981).

 

Han hadde kalt Kulturminnet https://drive.google.com/…/1rKBThQhyB5_CHMa…/view og foredraget «Johan Knap – I takt med sin tid. Kun 29 personer hørte foredraget, men mange flere hadde nok kommet om ikke restriksjonene hadde vært så strenge for tiden.

På grunn av smittefaren, ble tilhørerne oppfordret til å benytte munnbind.

Flere av tilhørerne delte hyggelige minner om den fargerike legen med de andre tilstedeværende.

SANDAR KIRKE – KIRKEBYGG OG MØTEPLASS

JAN BRENDALSMO holdt, mandag 19. oktober 2020, et inspirerende og svært interessant foredrag i SANDAR KIRKE om kirkebygget og om kirken som møteplass.

Tusen takk også til kirkens personale, med Torbjørn Solum i spissen, som lot historielaget låne kirken og som la til rette for gode korona-hensyn.

Brendalsmo innledet med hva som skjedde rundt år 1000, da det ble påbudt ved lov å være kristen i Norgesriket.
Deretter en bolk om hva vi kan vite om den middelalderske steinkirken, og så om hva vi får vite om presten og dennes posisjon innen kirkeorganisasjonen ved hjelp av de middelalderske brevene og andre dokumenter.
En viktig sak var det, siden vi var i Sandar kirke, å rippe opp i den langvarige konflikten mellom presten og de tømmerhandlende bøndene i seinmiddelalderen.

 

Mange av de ca 40 fremmøtte benyttet anledningen til å kommentere det som Brendalsmo hadde fortalt og ikke minst stille spørsmål til den svært kunnskapsrike arkeologen/seniorforskeren Jan Brendalsmo – som også har en doktorgrad i middelalderarkeologi (Kirkebygg og kirkebyggere)

FRAMNÆS MEKANISKE VÆRKSTED: EN HJØRNSTEINSBEDRIFT I VEKST OG FALL

Mandag 5. oktober 2020 holdt masterstudent Martin Berger et interessant foredrag om verftets historie i perioden 1970 til 1987. Han kalte foredraget «En hjørnesteinsbedrift i vekst og fall». Det var 36 fremmøtte som lyttet oppmerksomt til hans godt dokumenterte fremstilling. Noen tidligere ansatte på verftet og andre hadde mange kommentarer og spørsmål.