Velkommen til husmannsplassen Øvre Myra i Sandefjord
Foreningen eier en halvpart av den gamle husmannsplassen Øvre Myra i Sandefjord. Her avholder foreningen sine møter, og her er også et betydelig selskapslokale som leies ut jevnlig til en rekke andre foreninger og private arrangementer.

Denne lille husmannsplassen Øvre Myra er fra ca. 1770, og ble sist bebodd av vognmann Peder Hansen som døde i 1973.