Bli medlem i Sandar Historielag!
Medlemskap koster kr.150,- pr. år for enkeltmedlemmer og kr. 200,- for familier.

Ved å melde deg inn i Sandar Historielag får du:
- Du blir en viktig del av et lokalhistorisk felleskap sammen med cirka 500 andre medlemmer
- Du får ”Kulturminner” tilsendt fritt i din postkasse vår og høst hvert år
- invitasjoner til lokalhistoriske turer, temakvelder etc
- Gode tilbud på bøker og skrifter utgitt av Sandar Historielag i Sandefjord.
- Stemmerett på historielagets årsmøte i februar hvert år, samt muligheten til å være med å påvirke og bidra
nnenfor områder som naturlig opptar Historielaget i vår kommune.
JA, Jeg ønsker å bli medlem av Sandar Historielag

Navn:

Adresse:
Telefon:
E-Post:

Medlemskap: 

Kommentar: