Gamlestua på Tørrestad med stevnedag og potetfest.
"Gamlestua" på Tørrestad, som man antar kan dateres helt tilbake til 1840,ble gitt til Sandar Historielag av arvingene i 1979. En lørdag i månedskiftet mai/juni hvert år inviteres det til lokalhistorisk stevnedag på stedet, og en onsdag i september inviteres det til "potetfest" og kveldshygge i stua.

I løpet av året, spesielt i sommerhalvåret, benyttes stua til styremøter for Sandar Historielag.