Lenker til lokalhistoriske om og fra Sandefjord i uprioritert rekkefølge:

Om Vesterøen HKB 5/980/Folehavna fort:
http://www.folehavna-fort.com/

Foreningen Gamle Sandefjord:
http://www.gamlesandefjord.no

Om Sandefjord Bad:
http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kurbadet.html

Om Heinrich Arnold Thaulow:
http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/thaulow.html

Om Dorothea von der Lippe Christensen:
http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/christensen.html

Om hvalfangstmuseet:
http://www.hvalfangstmuseet.no

Fra kirkebøker i Sandefjord og Sandar:
http://www.sandefjord.folkebibl.no/cgi-bin/websok?ccl=(sandefjord+eller+sandar)+og+kirkeb%F8ker+og+ff%3dib

Om tidligere Framnes mek Verksted og dets historie:
http://www.lardex.net/framnesmekverksted/index.htm

Se registrerte kulturminner over hele Norge:
http://www.kulturminnesok.no