Litteraturliste.
Du kan laste ned hele listen her!
Nr. Forfatter Tittel Omhandler/emne
Type
År ISBN
1 Abrahamsen Holtan Sandefjord Sangforening 100 år Sandefjord Sangforening 1853 - 1953
Bok
1953
nei
2 Akselsen Olaf og Møller Vilhelm Sandefjord - sett fra luften Sandefjordshistorie med mye flyfotos
bok
1980
82-990704-0-6
3 Angell-Hansen Per Slippen på Huvik Historien om en båtslipp i Sandefjord
bok
2000
-
4 Asbjørnrød Leif Heidarheim 1970/1971 Om navn i Goksjø
Hefte
1971
nei
5 Avis Sandefjords Blad Glimt fra dagliglivet i Sandefjord
Avis
-
Nei
6 Avis Vestfold Fremtid Glimt fra dagliglivet i Sandefjord
Avis
-
Nei
7 Bakken Asbjørn Kongshaugen på Gokstad Utgravningen av Kongshaugen
Hefte
1959
Nei
8 Berg Knut Sandefjord Høyre 100 år Partistoff fra 1883 til 1983
Hefte
1983
Nei
9 Berg Seeman Jørgen Bandar Abbas Express Verdens lengste trailerrute
bok
1997
82-994249-0-9
10 Bertelsen Kristian Hans Sandefjord Fotobok med fyldige bildetekster fra byen
bok
1985
82-90636-00-8
11 Bertelsen Kristian Hans Sandefjord i bilder Fotobok med bildetekster fra byen
bok
1994
82-90636-02-4
12 Bettum Fritjof Anders Jahre som donator Anders Jahre som donator
hefte
1979
-
13 Bjørvik Oddvar Byen under bierget 1865 - 1900 Om Bjerggata og Skippergata
bok
1974
-
14 Bogen Hans Firma Thor Dahl 1887 - 1937 Om Thor Dahl
Bok
1937
Nei
15 Bogen Hans I. Privatbanken i Sandefjord 1928-1953 Privatbankens historie i Sandefjord
bok
1953
-
16 Bogen Hans S. I. 70 år Lars Christensen og hans samtid Bibliografi over konsul Lars Christensen
Bok
1955
Nei
17 Bogen I. Hans A/S Franæs Mek. Verksted 1898 - 1948
bok
1948
-
18 Bogen I. Hans Fem hundre år pg femti Linjer i Sandefjords økonomiske historie
bok
1951
-
19 Broms Jan Boligbygging i Sandefjord Sandefjord boligbyggelag 1947-1997
hefte
1997
-
20 Bryn Lauritz L. Sandefjord og omegn Om byen Sandefjord 1926
Hefte
1926
-
21 Bryn Torstein Jotuns historie Visjon, form og farge - Jotuns historie
Bok
1997
82-994224-1-8
22 Børulsen Hilde "Blood, sweet and tears" Sandefjord klinisk.kjemisk labratorium
bok
2001
-
23 Davidsen R, Marum E. og Tollnes R.L. Sandar Historielag 40 år Sandar Historielag 1966 - 2006
bok
2006
82-994567-6-2
24 Davidsen Roger Fra Flatskjær til Granholmen Stedet Granholmen
Bok
1998
82-994567-1-1
25 Davidsen Roger I vår del av bygda Nord østre del av Tjølling
Bok
1996
Nei
26 Davidsen Roger Vognmannsminner fra Sandefjord Vognmenn i Sandefjord og Sandar
Bok
2002
82-994567-3-8
27 Dokumentasjonsprosjektet Matrikkelutkastet av 1950 Samling av 85000 lister over fast eiendom
Nettsider
1950
-
28 Ebbesen. Jørgen Tandberg Sandefjord Bad Sandefjord Bad
bok
1855
-
29 Elstad A, Møller V. og Sandberg H. I ditt lys ser vi lys En orientering om kirkebygg i Sandefjord
hefte
1969
-
30 Emanuelsson Søren Sandefjord Drosjeeierforening 50 år Drosjene i Sandefjord 1926 - 1976
hefte
1976
-
31 Fevang Harald Brukthandeleren i Sandefjord Fortellinger fra Vestfold
Bok
2005
82997196-0-0
32 Gjerløw Hans I. Sandefjord kommune - bibliografi Utgivelser av Sandefjordslitteratur
Hefte
1973
Nei
33 Gran Morten Grans jubileumsbok Grans Bryggeri 100 år
hefte
1999
Nei
34 Groth Erling Verket og kommunen Sfj. Komm. Elektrisitetsverk 1909-1959
Bok
1959
Nei
35 Groth Erling Banken og byen Sandar Sparebank 1857-1957
bok
1957
36 Hansen Håkon Skipsverver i Sandar og Sandefjord Gamle verver i Sandefjord
Bok
1961
Nei
37 Hansen Haakon Etterlatte notater fra forfatter og lokalhistorikeren Haakon Hansen
Notat
1949
Nei
38 Hansen Haakon og Knap Johan Seilskip i Sandar og Sandefjord Om seilskuter fra Sandefj. Og Sandar
Bok
1962
Nei
39 Hansen Wibeke Siv Stedsnavn på Marum Særoppgave
hefte
1990
Nei
40 Hardervihg Bent Kedeligt var det ikke Om Ruth Hotel og briggen Speed fra Sfj.
bok
2004
87-91415-05-5
41 Hoffstad Arne Sandefjord - byen vår Sfj. Under hvalfangstperioden
bok
82-990384-1-3
42 Hoffstad Arne og Berg Knut Sandefjords Historie 1 Byens gjennom Sfj. Blads spalter
Bok
1983
Nei
43 Hoffstad Arne og Berg Knut Sandefjords Historie 2 Byens gjennom Sfj. Blads spalter
Bok
1983
Nei
44 Hougen Haakon Kirsti og Knut Hougens minne Minnehefte om K. og K. Hougen
hefte
1936
-
45 Hougen Knut Sandefjords historie II Sandefjords historie frem til ca. 1930
bok
1932
-
46 Hougen Knut Sandefjords historie I Sandefjord
bok
1928
-
47 Hov Ivar Skiringsal Folkehøyskole 1876 - 1976
bok
1976
nei
48 Idrettslaget Runar Heia Runar Idrett og Miljø i 50 år
bok
1998
82-994953-1-8
49 Isachsen Marie / Kristiansen Heidi B. Sandefjord: Lokalbibliografi 1973-1993 Utgivelser av Sandefjordslitteratur
Hefte
1993
Nei
50 Johansen Lind Siri Vesterøy skole 100 år Om Vesterøy skole fra 1887 - 1987
bok
1987
-
51 Jøranlid Marianne 40 trivlige turer i Sandefjord og omegn Turtips for turer i byen ig distriktet
bok
1996
82-412-0284-9
52 Kaldager J. Glimt fra daglivetet i Sandefjord efter 1900
bok
1983
82-990520-2-5
53 Kaldager J. Glimt fra dagliglivet i Sandefjord før 1900 Fra Sandefjordsaviser
Bok
1981
82-990520
54 Kaldager J. Musikklivet i Sandefjord før 1900 Musikklivet i Sandefjord før 1900
bok
1978
82-990520-0-9
55 Klaveness Thor Sandar Sparebank 1860 - 1985 Om Sandar Sparebank
bok
1985
82-991270-0-9
56 Koren S. Kristin og Lien Bjørgulf Natur og kulturminner i Store Bergan krets
hefte
2000
-
57 Kurbadets venner Sandefjord Bad Kurbadet 1837 - 1987
bok
1987
82-991583-0-3
58 Langslet Trygve Red. Sandar Meieri gjennom 75 år Sandar Meieri 1891 - 1966
Bok
1966
-
59 Langørgen Aase-Turid /Gustavsen G. Sandefjord rundt år 1800 Om Sandefjord rundt 1800
Hefte
1984
-
60 Langørgen Aase-Turid Møleråsen - Preståsen Tekst og bilder om to åser
Hefte
1987
-
61 Langørgen Aase-Turid Seilskutelivet på 1800-tallet Undervisningspåålegg 4 - 6 klassetrinn
Hefte
1979
-
62 Larsen Krohn Einar Red. Sandar Folkeboksamling 1891 - 1966 Om bibliotek i Sandefjord
hefte
1966
-
63 Larsen Krohn Einar Halvhundre år i et kremmerhus Sandefjord og omegn Kjøpmannsforretning
bok
1963
-
64 Larsen Krohn Einar Sandar Folkeboksamling 1891 - 1966
hefte
1966
-
65 Larsen Krohn Einar Et kandemerke på prestegårdsgrunn Sandefjord kirke 100 år 1903 - 2003
hefte
2003
-
66 Larvik sorenskriveri, Jarlsberg og L. amt Norges Matrikel - Sandeherred Matrikulerede eiendomme og ders skyld
Hefte
1904
Nei
67 Laug Kr. Sandar Sparebank gjennom 100 år Bankhistorie
Bok
1960
Nei
68 Lien Bjørgulf Sande skole 150 år Om skolen 1842 - 1992
bok
1992
82-992694-0-7
69 Lien Lars Jordbrukstelling fra 1930 Fortegn. over småbruk sør for Sfj. sentr.
hefte
1930
-
70 Lorens Berg Stedsnavn rundt Larvik og Sandefjord Norsk språk, stedsnavn, historie
Hefte
1910
Nei
71 Lorens Berg Sandeherred - en bygdebok Fra tidligere Sandar kommune
Bok
1918
Nei
72 Lund Laheld Gro Verd å se Skulpturer, monumenter i Sandefjord
hefte
82-996717-0-1
73 Lønne Leif Gammelt fra Sandar Fra Sandar på 17-1800 tallet
Bok
1959
Nei
74 Magdahl Jørn Framnæsarbeidernes historie Fra Framnes Mek. Verksted
bok
1993
82-9930066-0-4
75 Marum E., Davidsen R.og Tollnes L. Roar Sandar Historielag 40 år 40 år i lokalhistoriens tegn
bok
2006
82-994567-6-2
76 Mitsem Sverre Redaktør Odd Gleditsch- En mann og hans verk Om Jotun og Odd Gleditsch seniors liv
Bok
1970
Nei
77 Møller Vilhelm Kjære Gamle Sandefjord Stort og smått fra gamle Sandefjord
Bok
1990
82-990704-3-0
78 Møller Vilhelm Sandar 1 Grend og gård 1850 - 1970
bok
1977
Nei
79 Møller Vilhelm Sør i skjærgården Små historier fra Sandefjord.
bok
1970
-
80 Olstad Finn Sandefjords historie Bind 1. Strandsitter og verdensborger
Bok
1995
82-990595-7-7
81 Olstad Finn Sandefjords historie En vanlig småby?
Bok
1997
82-993797-2-5
82 Paulsen Vidar Knut Dagliigliv på Raet - før og nå Om livet på raet
Bok
2004
82-996326-1-7
83 Pensjonistforeningen På alle hav Skipene i Anders Jahres rederi
Bok
2007
978-82-90528-56-6
84 Ringdal Håkon Kaptein for Norge Om Torbjørn Svendssen
bok
1958
Nei
85 Robakk Siri Stiftelsen Pyntestuen 1951 - 2001 Om Pyntestuen
Hefte
2001
82-996085-0-3
86 Rogstad Carl Christopher Hvidt og hans samtid Om Christopher Hvidt
bok
82-993797-0-9
87 Rygh Oluf Norske gårdsnavne Om gårdsnavn og deres betydning
Bok
1895
Nei
88 Røer Nils Sandarbønder i samarbeid Fra sogneselsakp til Bondelag 1867-1967
bok
1967
-
89 Salmèn Einar Sandefjord kokk og stuertskole 100 år 1893 - 1993
bok
1993
-
90 Sandar Bygdemuseum Infoblader nr. 1 og 2 Info fra museumsdriften
Hefte
1950
Nei
91 Sandar Historielag Møteprotokoll 1966 - 1995 Aktivitets referat
bok
Nei
92 Sandar Historielag Kulturminner 1980 - 2007 Lokalhistorie fra Sandefjord og Sandar
løsark
2007
-
93 Sandar kirke Sandar kirke 200 år et jubileumsskrift
hefte
1992
-
94 Sandar Menighetsråd Sandar kirke 1792 - 1942 Et minneskrift til kirkens 150 års dag
hefte
1942
-
95 Sandar Sparebank, Sandefjord 1860 - 1935
Hefte
1935
-
96 Sandberg Henrik Gatenavn i Sandefjord Gatenavn i Sfj. med tilkn. til kjente pers.
Hefte
1974
Nei
97 Sandberg Henrik Verdt å se i Sandefjord Om nbyens monumenter
hefte
1979
-
98 Sandberg Tore Sandefjord zoomet in av Sandefjordsbilder med tekst
bok
2001
-
99 Sandefjord Bad Sandefjord svovl- og søbad i Norge Sandefjord Bad - kurbad
Hefte
1899
-
100 Sandefjord Bad Sandefjord med søbad, svovl, salt og jernkilder i Norge Sandefjord Bad
Hefte
1887
-
101 Sandefjord Bad Prospekter fra Sandefjords Bad 20 fotografier badet, byen og omegnen
Bok
1887
102 Sandefjord Bymuseum Årbok 1971 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1971
Nei
103 Sandefjord Bymuseum Årbok 1973 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1973
Nei
104 Sandefjord Bymuseum Årbok 1970 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1972
Nei
105 Sandefjord Bymuseum Årbok 1968 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1968
Nei
106 Sandefjord Bymuseum Årbok 1966 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1966
Nei
107 Sandefjord Bymuseum Årbok 1957-1958 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1958
Nei
108 Sandefjord Bymuseum Årbok 1970 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1970
Nei
109 Sandefjord Bymuseum Årbok 1959 - 60 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1960
Nei
110 Sandefjord Bymuseum Årbok 1961 - 65 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1965
-
111 Sandefjord Bymuseum Årbok 1974 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
hefte
1974
112 Sandefjord Bymuseum Årbok 1976 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Hefte
1976
113 Sandefjord Bymuseum Årbok 1975 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
hefte
1975
114 Sandefjord bymuseum Speilet gjennom tre århundreder Sandefjord bymuseum 75 års jubileum
hefte
1973
115 Sandefjord bymuseum Stolen gjennom tre århundrer Om stoler
hefte
1960
116 Sandefjord guttemusikkkorps Sandefjord guttemusikkorps 1915-1965 Kretsstevne 6 - 7 juni 1965
hefte
1965
117 Sandefjord KFUK-KFUM 100 år i trekantens tegn Historien om KFUK-KFUM
Hefte
1997
82-91645-07-0
118 Sandefjord kommune Bevaringsplakat Registring bygninger Sandefjord sentrum
hefte
2003
119 Sandefjord kommune Bevaringsplakat Registrering av sentrumsbygninger
Hefte
2003
120 Sandefjord kommune Kinodriften i Sandefjord 50 år - 1918 - 1968
Bok
1968
121 Sandefjord Kunstforening 50 år - 1933 - 1983 Foreningens historie
Hefte
1983
122 Sandefjord Maskinistforening Sandefjord Maskinistforening 100 år 1904 - 2004
bok
2004
123 Sandefjord og oplands turistforening Gjennom 50 år 1932 - 1982
hefte
1982
124 Sandefjord og Oppland Turisforening Et 10 års overblikk 1932 - 1942
hefte
1942
125 Sandefjord og Sandar Mållag Sandefjord og Sandar Mållag 75 år Historien om Mållaget
Hefte
1982
126 Sandefjord Seilforening Frisk seilas Sandefjord seilforening gjennom 100 år
bok
1990
127 Sandefjordmuseene Ambra Årbok 1999
bok
1999
82-993797-33
128 Sandefjordmuseene Årbok 1979 - 80
bok
1980
82-990595-2-6
129 Sandefjordsmuseene Gaia Historien om et skip
hefte
1996
92-990595-0-3
130 Sandefjordsmuseene Seilskipsfart i Sandar og Sandefjord Emnehefte
hefte
1998
131 Sandefjordsmuseene Hval og hvalfangst Temahefte
hefte
1997
132 Sandefjordsmuseene Ambra Årbok 2000 -2001
bok
2001
82-993797-6-8
133 Sandefjordsmuseene Årbok 1976 - 78 Årbok
bok
1978
134 Sandefjordsmuseene Årbok 1981 - 86 Årbok
bok
1986
135 Sandefjordsmuseene Konsul Fredriks Høsts tegninger Sandefjord i 1840-50 årene
Bok
2007
978-82-993797-8-6
136 Skiringsal Folkehøyskole Leverandør av livsglede gjennom 125 år 1976- 2001
bok
2001
137 Smidt Johannes Vor arv En vestfoldmenighets historie
Hefte
1922
Nei
138 STIF STIF i hundre STIF 1900 - 2000
bok
2000
82-995711-0-3
139 STIF Sandefjord Turn og idrettsforening 75 år Om Stif gjennom 75 år
hefte
1975
140 Tarjem Kåre Sangforeningen og byen 150 års jubileums bok
bok
2003
82-303-0075-5
141 Tarjem Kåre /Lind Ole STIF 1900 - 1950 Sandefjord Turn og Idrettsforening
hefte
1950
142 Tarjem Kåre/Lund Laheld Gro Slekt følger slekt Bedrifter i generasjoner i Sandefjord
bok
2005
82-303-0503-4
143 Thaulow, Heinrich Arnold Prospekt öfver Sandefjords svafvel- och hafsbad i Norge Om Sandefjord Bad
Hefte
1885
144 Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Hele Rukla og litt til
bok
2005
145 Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Hestekrefter og kalvedans Lokalhistorie
bok
2003
82-91986-56-8
146 Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Gnistregn og pengelukt Lokalhistorie
bok
2006
82-92765-00-x
147 Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Hanegal og vipereir Lokalhistorie
bok
2004
82-91986-63-0
148 Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Rumpetroll og hvalunger Lokalhistorie
bok
2002
82-01986-42-8
149 Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Lutefisk og gobelenger Bind 6 i serien Mitt jære Sandefjord
Bok
2007
82-92765-08-1
150 Tjomsland Audun Høyt spill om Torp Om flyplass i Sandefjord
bok
2005
82-997212-0-2
151 Tollnes Ivar/ Akselsen Olaf Sandefjord - Den lille storbyen Sandefjord by 150 år
Bok
1995
82-990704-4-9
152 Tollnes Roar L. Bjørnum mølle i Sandefjord En registrering av Bjørnum mølle
Hefte
1984
Nei
153 Tollnes Roar L. Landstad og lokalmiljøet Om Magnus Brostrup Landstad
hefte
2002
154 Tollnes Roar L. Byvandring i Sandefjord Byvandring i Sandefjord
Bok
2001
82-995999-0-3
155 Trømborg Dagfinn Vesterøya Om geologi og landformer
hefte
1998
82-7911-009-7
156 Turistkontoret for Sandefjord og omland Sandefjord Hovedsakelig bilder fra Sandefjord
hefte
1951
nei
157 Universitetes oldsaksamling Faste fornminner i Sandefjord Oversikt over registrerte fornminner
Perm
1995
nei
158 Universitetet i Tromsø Gårdsmatrikkel fra 1886
Nettsider
1886
159 Vesterlid Jorunn Hvalfangerkoner og barn forteller Hjemmeliv fra 1930 - 1967
bok
1992
82-992588-0-4
160 Vibe Johan Sandefjord og nærliggende herreder Om severdigheter i byen ig omegn
bok
1893
161 Vilhelm Møller Sandar 2 Grend og gård 1850 - 1970
bok
1980
162 Vilhelm Møller Sandar 3 Gård og grend 1850 - 1970
bok
1985
163 Vogt L. J. Direktør Rødsværven i Sandefjord Om tidligere Framnes Mek. Værksted
hefte
1942
164 Wasberg Christie Gunnar Sandar bygdebok (bind 1) Bygdehistorie
bok
1968
165 Wexelsen Einar Vel blåst! Hvalgansgstmuseumet 75 år
bok
1992
82-990595-5-8
166 Wexelsen Einar Kunst er vennskap Historien om Wilhelm Wetlesen
bok
2006
82-92095-06-3
167 Wexelsen Einar red. Sandefjordmuseenes årbok 1979-80
bok
1980