«Gjenopplev» slaget ved Nesjar på Øvre Myra mandag 23. november

Sandar Historielag arrangerer åpent møte på Øvre Myra mandag 23. november kl 19.00 om slaget ved Nesjar for 1000 år siden. Fagkonsulent Kjersti Jacobsen forteller om Slaget ved Nesjar i 1016 og om Nesjarspelet 2016.

Det serveres kaffe fra kl 18.30.

Inngang kr 25 for medlemmer, kr 50 for ikke-medlemmer.

Velkommen!

Åpent møte om Vestfoldmuseene mandag 26. oktober

Vestfoldmuseene var tema på åpent møte i regi av Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag mandag 26. oktober. Direktøren for Vestfoldmuseene, Nils Anker, takket for invitasjonen, gikk gjennom virksomheten for en lydhør forsamling og inviterte til videre samarbeid med foreningene. Nettsiden http://vestfoldmuseene.no/ gir meget god informasjon om virksomheten.

IMG_8784Nils Anker var spesielt bedt om å svare på hva de videre planene for utbyggingen av Hvalfangstmuseet og 100-årsjubileet i 2017. På investeringskontoen for utbyggingen mangler det fortsatt 4 millioner. Styret vil gå en ny runde med fylkeskommunen i håp om øket bevilgning. Ellers blir det utvidet for 20 millioner, konstaterte direktøren. Er det en passende gave fra eier Sandefjord kommune til jubileet? Tenk stort – oppfordret Gunlaug R. Aakerholdt! Og ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch, sitter i representantskapet!

IMG_8790Tilhørerne stilte mange spørsmål og hadde synspunkter på den beklagelige nedleggelsen av Bymuseet og Sjøfartsmuseet i Sandefjord som bystyret i Sandefjord vedtok. Sandar Historielag fikk positivt svar om å få låne gjenstander til mulige utstillinger gratis.

Strategiplanen for Vestfoldmuseene skal rulleres i 2015. Den legges ut på høring vinteren 2016.

Vandringen havnelangs den 13. september

Svein Holtedahl ledet Sandar Historielags høstvandring langs indre havn søndag 13. september. Vandringen startet ved Strømbadet (i dag eiet av Ulabrand Båtforening) og endte opp ved Rema 1000 i Kilen. Holtedahl fortalte innsiktsfullt historien til mange av de steder vi passerte langs havna ledsaget av et historiske bilder. Vi ble minnet på hvor sjøkanten gikk før i tiden og at mye av vandringsruten vår gikk på utfylte masser.

IMG_8539 Vi fikk høre at Strømbadet, der det nå ligger, ble etablert i 1869. Holtedahl kunne fortelle at man hadde kullsviertro på sjøbadenes helsebringende effekt på den tiden og at det har vært flere strømbad i Sandefjord opp gjennom historien. Ved Ruklabekkens utløp lå kanskje det første strømbadet i Sandefjord. Det lå på flåte og hadde 4 badekamre. Loppebadet var et annet og lå omtrent der Berggren ligger i dag. Der fikk barn av ubemidlede gratis adgang.

Turen gikk forbi Park hotell og Bøekanalen, til Hvalfangstmonumentet og ferjeleiet, Thor Dahlbygget og havnesporet. Alle med sin historie. Ferjenes historie ble også fortalt. Likeså historien om fiskehandlerne på brygga og den legendariske fiskehandlersken Fea Bolt.

Vi stoppet ved Damveien for å få historien til BrydedammeIMG_8545n og isproduksjonen der på slutten av 1800-tallet samt isrenna som gikk ned til havna. Til slutt gikk vi langs Kamfjordveien og så husene der det tidligere hadde vært kolonialbutikker og bakeri.

Noe av det fine med disse vandringene er at deltagerne som regel sitter inne med mye lokalhistorisk kunnskap som de villig deler. Så også denne gang.

Sandar Historielag har gitt ut flere kulturminner som er aktuelle for vandringsruten langs havna:

Ellers er dette et par interessante skrifter:

 

Førjulsmøte Øvre Myra 25. november kl. 19.00

På grunn av sykdom må kåseriet til forfatter Frid Ingelstad om ”Den norske nissens forunderlige liv og historie” utgå.

I stedet har vi vært så heldige å få avdelingsleder for Vestfoldmuseene, Sidsel Hansen, til å foredra om «Hvalfangstmuseets historie og framtid».

Entre: Medlemmer kr 20. Andre kr. 50.

Kaker og kaffe!

Vel møtt til novemberhygge!

Styret