VANDRING I NYBYEN, SANDEFJORD – START I RUKLAPARKEN

VANDRING I NYBYEN:

SØNDAG 8. MAI 2022 KL 13.00 – 15.00.

Foreningen Gamle Sandefjord i samarbeid med Sandar Historielag arrangerer vandretur i Nybyen med de gamle, lokalkjente gutta.
Vi starter i Ruklaparken og avslutter på husmannsplassen Øvre Myra.
Se kart for vandre ruten.
Det er «gamlegutta» Finn Eigil Johannessen, Gunnar Nilsen og Anders Henrik Sandberg som går først i vandringen. Dere andre oppfordres til å komme med egne historier av typen huser`ru.
Vi avslutter vandringen på gårdstunet, Øvre Myra. Det blir ingen kafferast under veis.
GAMLE NYBYENFOLK MÅ STILLE OPP!

 

TO NYE ÆRESMEDLEMMER I SANDAR HISTORIELAG

TO NYE ÆRESMEDLEMMER I SANDAR HISTORIELAG.
Inger Lise Fevang Jensen og Kåre Hvidsten ble utnevnt til æresmedlemmer i Sandar Historielag på historielagets årsmøte. Møtet fant sted på Husmannsplassen Øvre Myra mandag 28. februar 2022 med 28 medlemmer til stede.
På bildet står historielagets leder, Arne W. Gregersen, mellom de to nyutnevnte æresmedlemmene.

 

 

ÅRSMØTET 28.02.2022

ÅRSMØTET FOR ÅRET 2021

Mandag 28. februar 2022 kl 18.00
på Husmannsplassen Øvre Myra

Kun årsmøtesaker.

Dagsorden

1    Godkjenning av innkalling til årsmøtet
2    Godkjenning av dagsorden
3    Valg av møteleder
4    Valg av referent
5    Valg av to representanter til å underskrive protokollen
6    Årsmeldinger 2021 for Sandar Historielag og for Husstyret, Øvre Myra
7    Revidert regnskap for 2021 for Sandar Historielag og for Husstyret, Øvre Myra
8    Orientering om etablering av Foreningen Husmannsplassen Øvre Myra  med eget organisasjonsnummer
9    Innkomne saker fra medlemmer
10  Budsjetter for 2022
11   Valg

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 7. februar 2022.

Underlagsdokumentene til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på lagets Facebook- (https://www.facebook.com/sandarhistorielag) og hjemmeside (https://www.sandarhistorielag.no/) innen tirsdag 1. februar 2022.

ÅRSMELDING 2021

Årsregnskap 2021 – SH

Budsjett 2022 – SH

ÅRSMØTEREFERAT 2022-02-28 underskrevet

 

POST- OG KONGEVEIER PÅ SYKKEL GJENNOM VESTFOLD

ROAR VERDE: POST- OG KONGEVEIER PÅ SYKKEL GJENNOM VESTFOLD.

Mandag 22. november 2021 fortalte Roar Verde om Post- og Kongeveier på sykkel gjennom Vestfold.
Hvis du klikker på lenken under, vil du se hvordan post- og kongeveien går fra Bjørnum/Fevang til Ringdal:
Roar Verde hadde med seg Steinar Grøtterød som fortalte om hvordan veien går gjennom Oslo. Hvis du ønsker å se og høre foredraget, trykk på lenken:

 

Klikk på lenken under hvis du ønsker å se kulturminnet som Roar Verde har skrevet.
2022 v Postgårder

HØR HARRY ROVES FOREDRAG OM SANDEFJORDS SJEL

SANDEFJORDS SJEL

Foredrag om Sandefjords sjel ved Harry Rove – se film her.

 

 

Mandag 31. mai 2021 holdt Harry Rove foredrag om Sandefjords sjel på Husmannsplassen Øvre Myra.

I dette foredraget fortalte han om hvorfor Sandefjords befolkning den dag i dag har noe annerledes holdninger til myndigheter enn andre vestfoldinger.

Bakgrunnen finner en kanskje også i fra grevskapstiden, da mange sandefjordinger nektet å følge Grevens pålegg i mangt og meget.

PILEGRIMSVANDRINGEN FØRTE TIL STOR GAVE

TOR OSCAR JØRGENSEN GIR 100.000 KR TIL ETABLERING AV EN FORENING FOR PILEGRIMSVANDRERE I SANDEFJORD.

Religionshistoriker og kulturformidler Eivind Luthen ledet ca 30 interesserte «pilegrimer» langs pilegrimsleden gjennom Sandefjord sentrum søndag 26. september 2021. Vandringen startet på Pukkestad gård med et inspirerende foredrag av Luthen. Han fortalte bl.a. om fordeler ved å gjennomføre slike vandringer.

Les videre

GOKSTADSKIPET – KOPI BYGGES I BADEPARKEN VED HESTESKOEN

Vil du være med å bygge Gokstadskipet?

Drømmer du om å bygge vikingskip, arbeide med eldgamle teknikker og redskaper, ta del i gjenskaping av historien, eller er du bare glad i å omgås folk, være ute og bruke kroppen?

Uansett interesse vil deltakelse i Gokstadbyggingen gi deg opplevelser, kunnskap og nye venner. Her får du vite litt mer om hva det vil si.

Hva forventes av deg?
Du kan komme og gå som du vil – dette er jo
frivillig. Det er ikke noe «minstemål» for antall oppmøter, hva du ønsker å delta på definerer du sjøl. Selvsagt kan det vært en fordel å delta
regelmessig bl.a. for å kunne trene og vedlikeholde oppnådde ferdigheter.

Hvem står bak prosjektet?
Det er Stiftelsen Oseberg Vikingarv som står bak og legger til rette for all formidling og trening.
Stiftelsen ble dannet i 2005. Stiftelsen har følgende visjon:
Oseberg Vikingarv skal etablere og drifte et
internasjonalt anerkjent Senter for
Kompetanse, Forskning og Formidling omkring Vestfolds unike Vikingarv.

Det er også «undergrupper» av Stiftelsen;
Farmann Båtlag, Oseberg Båtlag, Oseberg Tekstilgruppe, Oseberg Vikinglag samt smedgruppe, kjøpmannsgruppe, rigg- og ullseilgruppe og tjæregruppe blant annet.

Hvor kommer inntektene fra?
Vi kan bl.a. nevne: Vestfold (og etter hvert Telemark) fylkeskommune, Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Tønsberg kommune,
Sparebankstiftelsen og Sparebank 1 Tønsberg og Nøtterøy, donasjoner fra private givere, midler fra diverse fond og stiftelser, inntekter fra salg i «glasskiosken» på Vikingodden i Tønsberg samt diverse eventer med Saga
Oseberg har gitt gode inntekter.
– Ikke minst har innsatsen fra flere hundre frivillige gjort sitt til at skipene har kunnet bli bygd og driftet, og til at festivaler og ulike arrangementer har kunnet blitt gjennomført!

Hvis du synes noe av dette høres interessant
ut så ikke nøl med å ta kontakt med en av våre frivillighetskoordinatorer:
• Tønsberg: Jan Erichsen – 902 16 010
• Sandefjord: John Holth – 965 09 927

SANDEFJORDS SJEL – FOREDRAG VED HARRY ROVE

Mandag 31. mai 2021 kl 18.00 holder Harry Rove foredrag om Sandefjords sjel på Husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24, 3211 Sandefjord.

I dette foredraget forteller han om hvorfor Sandefjords befolkning den dag i dag har noe annerledes holdninger til myndigheter enn andre vestfoldinger. Bakgrunnen finner en kanskje også i fra grevskapstiden, da mange sandefjordinger nektet å følge Grevens pålegg i mangt og meget.

PÅMELDING: 91301685 /

HUSK KORONA-AVSTAND (minst 1 m mellom kohortene) UNDER HELE ARRANGEMENTET!

TEMAVANDRING – ELGESEM STEINKRETS, SANDEFJORD

SØNDAG 30. MAI 2021 KL 12.00. 
(Utsatt fra søndag 9. mai)
Utsatt Temavandring sammen med Sandefjord Turistforening fra Elgesem steinkrets, gamle E18 (Raveien).
FRAMMØTE ELGESEM STEINKRETS KL 12.00.
Kl 12.00: Sandar Historielag informerer om hva denne steinsetting kan fortelle oss v/ Ragnar Orten Lie fra Kulturarv i Vestfold og Telemark. Se under.
Kl 12.45: Turistforeningen tar med de frammøtte på en tur som dere bestemmer.
Litt bortgjemt på Elgesem står en steinsetting fra jernalderen. Steinsettingen står i en skoglund mellom nye og gamle E18 (Raveien). Den består av to store og en rekke mindre steiner satt i krets for å markere skip og grav, og like ved ligger flere lave gravhauger fra perioden fra før Kristus til vikingtiden.
Feltet er inngjerdet, og det er muligheter for parkering i nærheten.
PÅMELDING: 91301685 /
HUSK KORONA-AVSTAND (minst 1 m mellom kohortene) UNDER HELE ARRANGEMENTET!
RAGNAR ORTEN LIE:
Ragnar Orten Lie har ansvar for koordinering av arbeid med Vikingfylket Vestfold og Telemark. Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion. Interessefelt innen smedtradisjoner, bruk av huler og hellere, metallsøk, eldre jaktmetoder og falkonering. Hvis alt går etter planen, kommer han til Elgesem steinkrets søndag 30. mai 2021 kl 12.00.