Litteraturliste

 

SANDAR HISTORIELAGS BØKER Pris 
Berg, L.: Sandeherred 200,-
Bjørvik, T.: Reder- og skippergårder i Sandefjord 200,-
Davidsen, R.: Et sted i Sandefjord 200,-
Davidsen, R.: Fra Flatskjær til Granholmen 200,-
Davidsen, R.: Vognmannsminner fra Sandefjord 50,-
Fagerli, T.: Hilsen fra Sandefjord 200,-
Galteland, O.: Hvalfangst på Syd-Georgia 200,-
Lundh, G. L.: Verd å se (i Sandefjord) 50,-
Møller, W.: Sandar, bind 1 200,-
Møller, W.: Sandar, bind 2                                                                 (Kun for salg, – selges til kostpris) 250,-
Møller, W.: Sandar, bind 3 200,-
Olstad, F.: Sandefjords historie, bind 1 200,-
Olstad, F.: Sandefjords historie, bind 2 200,-
Paulsen, K. V.: Hvalfangermat og mat av hval 50,-
Tollnes, Roar L.: Byvandring i Sandefjord                                                                           (Kun for salg) 200,-
Wexelsen, E.:  Wilhelm Wetlesen – Kunst er vennskap 200,-

 

Forfatter Tittel Omhandler/emne ISBN
Abrahamsen Holtan Sandefjord Sangforening 100 år Sandefjord Sangforening 1853 – 1953

nei

Akselsen Olaf og Møller Vilhelm Sandefjord – sett fra luften Sandefjordshistorie med mye flyfotos

82-990704-0-6

Angell-Hansen Per Slippen på Huvik Historien om en båtslipp i Sandefjord

Asbjørnrød Leif Heidarheim 1970/1971 Om navn i Goksjø

nei

Avis Sandefjords Blad Glimt fra dagliglivet i Sandefjord

Nei

Avis Vestfold Fremtid Glimt fra dagliglivet i Sandefjord

Nei

Bakken Asbjørn Kongshaugen på Gokstad Utgravningen av Kongshaugen

Nei

Berg Knut Sandefjord Høyre 100 år Partistoff fra 1883 til 1983

Nei

Berg Seeman Jørgen Bandar Abbas Express Verdens lengste trailerrute

82-994249-0-9

Bertelsen Kristian Hans Sandefjord Fotobok med fyldige bildetekster fra byen

82-90636-00-8

Bertelsen Kristian Hans Sandefjord i bilder Fotobok med bildetekster fra byen

82-90636-02-4

Bettum Fritjof Anders Jahre som donator Anders Jahre som donator

Bjørvik Oddvar Byen under bierget 1865 – 1900 Om Bjerggata og Skippergata

Bogen Hans Firma Thor Dahl 1887 – 1937 Om Thor Dahl

Nei

Bogen Hans I. Privatbanken i Sandefjord 1928-1953 Privatbankens historie i Sandefjord

Bogen Hans S. I. 70 år Lars Christensen og hans samtid Bibliografi over konsul Lars Christensen

Nei

Bogen I. Hans A/S Franæs Mek. Verksted 1898 – 1948

Bogen I. Hans Fem hundre år pg femti Linjer i Sandefjords økonomiske historie

Broms Jan Boligbygging i Sandefjord Sandefjord boligbyggelag 1947-1997

Bryn Lauritz L. Sandefjord og omegn Om byen Sandefjord 1926

Bryn Torstein Jotuns historie Visjon, form og farge – Jotuns historie

82-994224-1-8

Børulsen Hilde Blood, sweet and tears” Sandefjord klinisk.kjemisk labratorium

Davidsen R, Marum E. og Tollnes R.L. Sandar Historielag 40 år Sandar Historielag 1966 – 2006

82-994567-6-2

Davidsen Roger Fra Flatskjær til Granholmen Stedet Granholmen

82-994567-1-1

Davidsen Roger I vår del av bygda Nord østre del av Tjølling

Nei

Davidsen Roger Vognmannsminner fra Sandefjord Vognmenn i Sandefjord og Sandar

82-994567-3-8

Dokumentasjonsprosjektet Matrikkelutkastet av 1950 Samling av 85000 lister over fast eiendom

Ebbesen. Jørgen Tandberg Sandefjord Bad Sandefjord Bad

Elstad A, Møller V. og Sandberg H. I ditt lys ser vi lys En orientering om kirkebygg i Sandefjord

Emanuelsson Søren Sandefjord Drosjeeierforening 50 år Drosjene i Sandefjord 1926 – 1976

Fevang Harald Brukthandeleren i Sandefjord Fortellinger fra Vestfold

82997196-0-0

Gjerløw Hans I. Sandefjord kommune – bibliografi Utgivelser av Sandefjordslitteratur

Nei

Gran Morten Grans jubileumsbok Grans Bryggeri 100 år

Nei

Groth Erling Verket og kommunen Sfj. Komm. Elektrisitetsverk 1909-1959

Nei

Groth Erling Banken og byen Sandar Sparebank 1857-1957
Hansen Håkon Skipsverver i Sandar og Sandefjord Gamle verver i Sandefjord

Nei

Hansen Haakon Etterlatte notater fra forfatter og lokalhistorikeren Haakon Hansen

Nei

Hansen Haakon og Knap Johan Seilskip i Sandar og Sandefjord Om seilskuter fra Sandefj. Og Sandar

Nei

Hansen Wibeke Siv Stedsnavn på Marum Særoppgave

Nei

Hardervihg Bent Kedeligt var det ikke Om Ruth Hotel og briggen Speed fra Sfj.

87-91415-05-5

Hoffstad Arne Sandefjord – byen vår Sfj. Under hvalfangstperioden

82-990384-1-3

Hoffstad Arne og Berg Knut Sandefjords Historie 1 Byens gjennom Sfj. Blads spalter

Nei

Hoffstad Arne og Berg Knut Sandefjords Historie 2 Byens gjennom Sfj. Blads spalter

Nei

Hougen Haakon Kirsti og Knut Hougens minne Minnehefte om K. og K. Hougen

Hougen Knut Sandefjords historie II Sandefjords historie frem til ca. 1930

Hougen Knut Sandefjords historie I Sandefjord

Hov Ivar Skiringsal Folkehøyskole 1876 – 1976

nei

Idrettslaget Runar Heia Runar Idrett og Miljø i 50 år

82-994953-1-8

Isachsen Marie / Kristiansen Heidi B. Sandefjord: Lokalbibliografi 1973-1993 Utgivelser av Sandefjordslitteratur

Nei

Johansen Lind Siri Vesterøy skole 100 år Om Vesterøy skole fra 1887 – 1987

Jøranlid Marianne 40 trivlige turer i Sandefjord og omegn Turtips for turer i byen ig distriktet

82-412-0284-9

Kaldager J. Glimt fra daglivetet i Sandefjord efter 1900

82-990520-2-5

Kaldager J. Glimt fra dagliglivet i Sandefjord før 1900 Fra Sandefjordsaviser

82-990520

Kaldager J. Musikklivet i Sandefjord før 1900 Musikklivet i Sandefjord før 1900

82-990520-0-9

Klaveness Thor Sandar Sparebank 1860 – 1985 Om Sandar Sparebank

82-991270-0-9

Koren S. Kristin og Lien Bjørgulf Natur og kulturminner i Store Bergan krets

Kurbadets venner Sandefjord Bad Kurbadet 1837 – 1987

82-991583-0-3

Langslet Trygve Red. Sandar Meieri gjennom 75 år Sandar Meieri 1891 – 1966

Langørgen Aase-Turid /Gustavsen G. Sandefjord rundt år 1800 Om Sandefjord rundt 1800

Langørgen Aase-Turid Møleråsen – Preståsen Tekst og bilder om to åser

Langørgen Aase-Turid Seilskutelivet på 1800-tallet Undervisningspåålegg 4 – 6 klassetrinn

Larsen Krohn Einar Red. Sandar Folkeboksamling 1891 – 1966 Om bibliotek i Sandefjord

Larsen Krohn Einar Halvhundre år i et kremmerhus Sandefjord og omegn Kjøpmannsforretning

Larsen Krohn Einar Sandar Folkeboksamling 1891 – 1966

Larsen Krohn Einar Et kandemerke på prestegårdsgrunn Sandefjord kirke 100 år 1903 – 2003

Larvik sorenskriveri, Jarlsberg og L. amt Norges Matrikel – Sandeherred Matrikulerede eiendomme og ders skyld

Nei

Laug Kr. Sandar Sparebank gjennom 100 år Bankhistorie

Nei

Lien Bjørgulf Sande skole 150 år Om skolen 1842 – 1992

82-992694-0-7

Lien Lars Jordbrukstelling fra 1930 Fortegn. over småbruk sør for Sfj. sentr.

Lorens Berg Stedsnavn rundt Larvik og Sandefjord Norsk språk, stedsnavn, historie

Nei

Lorens Berg Sandeherred – en bygdebok Fra tidligere Sandar kommune

Nei

Lund Laheld Gro Verd å se Skulpturer, monumenter i Sandefjord

82-996717-0-1

Lønne Leif Gammelt fra Sandar Fra Sandar på 17-1800 tallet

Nei

Magdahl Jørn Framnæsarbeidernes historie Fra Framnes Mek. Verksted

82-9930066-0-4

Marum E., Davidsen R.og Tollnes L. Roar Sandar Historielag 40 år 40 år i lokalhistoriens tegn

82-994567-6-2

Mitsem Sverre Redaktør Odd Gleditsch- En mann og hans verk Om Jotun og Odd Gleditsch seniors liv

Nei

Møller Vilhelm Kjære Gamle Sandefjord Stort og smått fra gamle Sandefjord

82-990704-3-0

Møller Vilhelm Sandar 1 Grend og gård 1850 – 1970

Nei

Møller Vilhelm Sør i skjærgården Små historier fra Sandefjord.

Olstad Finn Sandefjords historie Bind 1. Strandsitter og verdensborger

82-990595-7-7

Olstad Finn Sandefjords historie En vanlig småby?

82-993797-2-5

Paulsen Vidar Knut Dagliigliv på Raet – før og nå Om livet på raet

82-996326-1-7

Pensjonistforeningen På alle hav Skipene i Anders Jahres rederi

978-82-90528-56-6

Ringdal Håkon Kaptein for Norge Om Torbjørn Svendssen

Nei

Robakk Siri Stiftelsen Pyntestuen 1951 – 2001 Om Pyntestuen

82-996085-0-3

Rogstad Carl Christopher Hvidt og hans samtid Om Christopher Hvidt

82-993797-0-9

Rygh Oluf Norske gårdsnavne Om gårdsnavn og deres betydning

Nei

Røer Nils Sandarbønder i samarbeid Fra sogneselsakp til Bondelag 1867-1967

Salmèn Einar Sandefjord kokk og stuertskole 100 år 1893 – 1993

Sandar Bygdemuseum Infoblader nr. 1 og 2 Info fra museumsdriften

Nei

Sandar Historielag Møteprotokoll 1966 – 1995 Aktivitets referat

Nei

Sandar Historielag Kulturminner 1980 – 2007 Lokalhistorie fra Sandefjord og Sandar

Sandar kirke Sandar kirke 200 år et jubileumsskrift

Sandar Menighetsråd Sandar kirke 1792 – 1942 Et minneskrift til kirkens 150 års dag

Sandar Sparebank, Sandefjord 1860 – 1935

Sandberg Henrik Gatenavn i Sandefjord Gatenavn i Sfj. med tilkn. til kjente pers.

Nei

Sandberg Henrik Verdt å se i Sandefjord Om nbyens monumenter

Sandberg Tore Sandefjord zoomet in av Sandefjordsbilder med tekst

Sandefjord Bad Sandefjord svovl- og søbad i Norge Sandefjord Bad – kurbad

Sandefjord Bad Sandefjord med søbad, svovl, salt og jernkilder i Norge Sandefjord Bad

Sandefjord Bad Prospekter fra Sandefjords Bad 20 fotografier badet, byen og omegnen
Sandefjord Bymuseum Årbok 1971 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1973 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1970 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1968 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1966 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1957-1958 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1970 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1959 – 60 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Nei

Sandefjord Bymuseum Årbok 1961 – 65 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.

Sandefjord Bymuseum Årbok 1974 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Sandefjord Bymuseum Årbok 1976 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Sandefjord Bymuseum Årbok 1975 Artig småstoff fra museumet i Sandefj.
Sandefjord bymuseum Speilet gjennom tre århundreder Sandefjord bymuseum 75 års jubileum
Sandefjord bymuseum Stolen gjennom tre århundrer Om stoler
Sandefjord guttemusikkkorps Sandefjord guttemusikkorps 1915-1965 Kretsstevne 6 – 7 juni 1965
Sandefjord KFUK-KFUM 100 år i trekantens tegn Historien om KFUK-KFUM

82-91645-07-0

Sandefjord kommune Bevaringsplakat Registring bygninger Sandefjord sentrum
Sandefjord kommune Bevaringsplakat Registrering av sentrumsbygninger
Sandefjord kommune Kinodriften i Sandefjord 50 år – 1918 – 1968
Sandefjord Kunstforening 50 år – 1933 – 1983 Foreningens historie
Sandefjord Maskinistforening Sandefjord Maskinistforening 100 år 1904 – 2004
Sandefjord og oplands turistforening Gjennom 50 år 1932 – 1982
Sandefjord og Oppland Turisforening Et 10 års overblikk 1932 – 1942
Sandefjord og Sandar Mållag Sandefjord og Sandar Mållag 75 år Historien om Mållaget
Sandefjord Seilforening Frisk seilas Sandefjord seilforening gjennom 100 år
Sandefjordmuseene Ambra Årbok 1999

82-993797-33

Sandefjordmuseene Årbok 1979 – 80

82-990595-2-6

Sandefjordsmuseene Gaia Historien om et skip

92-990595-0-3

Sandefjordsmuseene Seilskipsfart i Sandar og Sandefjord Emnehefte
Sandefjordsmuseene Hval og hvalfangst Temahefte
Sandefjordsmuseene Ambra Årbok 2000 -2001

82-993797-6-8

Sandefjordsmuseene Årbok 1976 – 78 Årbok
Sandefjordsmuseene Årbok 1981 – 86 Årbok
Sandefjordsmuseene Konsul Fredriks Høsts tegninger Sandefjord i 1840-50 årene

978-82-993797-8-6

Skiringsal Folkehøyskole Leverandør av livsglede gjennom 125 år 1976- 2001
Smidt Johannes Vor arv En vestfoldmenighets historie

Nei

STIF STIF i hundre STIF 1900 – 2000

82-995711-0-3

STIF Sandefjord Turn og idrettsforening 75 år Om Stif gjennom 75 år
Tarjem Kåre Sangforeningen og byen 150 års jubileums bok

82-303-0075-5

Tarjem Kåre /Lind Ole STIF 1900 – 1950 Sandefjord Turn og Idrettsforening
Tarjem Kåre/Lund Laheld Gro Slekt følger slekt Bedrifter i generasjoner i Sandefjord

82-303-0503-4

Thaulow, Heinrich Arnold Prospekt öfver Sandefjords svafvel- och hafsbad i Norge Om Sandefjord Bad
Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Hele Rukla og litt til
Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Hestekrefter og kalvedans Lokalhistorie

82-91986-56-8

Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Gnistregn og pengelukt Lokalhistorie

82-92765-00-x

Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Hanegal og vipereir Lokalhistorie

82-91986-63-0

Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Rumpetroll og hvalunger Lokalhistorie

82-01986-42-8

Thuve Høst Anne og Ramberg Per(red) Lutefisk og gobelenger Bind 6 i serien Mitt jære Sandefjord

82-92765-08-1

Tjomsland Audun Høyt spill om Torp Om flyplass i Sandefjord

82-997212-0-2

Tollnes Ivar/ Akselsen Olaf Sandefjord – Den lille storbyen Sandefjord by 150 år

82-990704-4-9

Tollnes Roar L. Bjørnum mølle i Sandefjord En registrering av Bjørnum mølle

Nei

Tollnes Roar L. Landstad og lokalmiljøet Om Magnus Brostrup Landstad
Tollnes Roar L. Byvandring i Sandefjord Byvandring i Sandefjord

82-995999-0-3

Trømborg Dagfinn Vesterøya Om geologi og landformer

82-7911-009-7

Turistkontoret for Sandefjord og omland Sandefjord Hovedsakelig bilder fra Sandefjord

nei

Universitetes oldsaksamling Faste fornminner i Sandefjord Oversikt over registrerte fornminner

nei

Universitetet i Tromsø Gårdsmatrikkel fra 1886
Vesterlid Jorunn Hvalfangerkoner og barn forteller Hjemmeliv fra 1930 – 1967

82-992588-0-4

Vibe Johan Sandefjord og nærliggende herreder Om severdigheter i byen ig omegn
Vilhelm Møller Sandar 2 Grend og gård 1850 – 1970
Vilhelm Møller Sandar 3 Gård og grend 1850 – 1970
Vogt L. J. Direktør Rødsværven i Sandefjord Om tidligere Framnes Mek. Værksted
Wasberg Christie Gunnar Sandar bygdebok (bind 1) Bygdehistorie
Wexelsen Einar Vel blåst! Hvalgansgstmuseumet 75 år

82-990595-5-8

Wexelsen Einar Kunst er vennskap Historien om Wilhelm Wetlesen

82-92095-06-3

Wexelsen Einar red. Sandefjordmuseenes årbok 1979-80

1 svar til Litteraturliste

  1. marit falkensten sier:

    Hei- har startet et møysommelig arbeid med å finne ut av min slekt i Sandar og Sandefjord. Min mors (Valfrid Falkensten) far het Peder, og mor Anna. Anna kom fra Skien, Peder vet jeg ikke, men han er trolig av «reisende folk»- både utseende og livsførsel (hørt stykkevis fra min far)- og egentlig hadde etternavnet Pedersen, men i et pokerlagt «kjøpte» etternavnet Falkensten, eller at han kan ha vært arbeider på Falkensten Brug, og dermed tatt navnet. Min mor har aldri villet si noe om akkurat det, og kanskj hun heller ikke visste. Peder og kona Anna døde ca 1950-1952. Antar de da var født rundt 1880, men vil huske Peder var eldre enn kona. Hun var strengt religiøs. De fikk barna, Karl, Isahild, Valfrid, Anny og en gutt til- som etterhvert havnet på et hjem i Andebu. Han kunne, som sin far, prestere å gå 5-6 mil for å komme dit han/de ville. Tror Peder hadde hest, og brukte den for transport til Sandefjord mek. verksted (jobba lenge der)- men at han ble fratatt den i den tida «taterrassiene» pågikk. Jeg vet, videre, at Peder fikk tildelt en jordteig som ble kalt Brekkeskauen». I dag er stua borte, -jeg var der selv, rundt 1974- men hadde dessverre ikke den slekthistorieinteressen jeg har i dag. Nå lurer jeg på om dere kan hjelpe meg videre…jeg er ikke så datakyndig at jeg har klart å finne noe i Riksarkivet og har heller ikke søkt i kirkebøkene…. Med optimistisk hilsen Marit Falkensten, Tromsø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.