Kulturminnetreff om Nybyen på Øvre Myra

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

TEMATUR TIL BOMBESPLINTEN PÅ HEGNAÅSEN

Sandar Historielag arrangerte tematur til Hegnaåsen søndag 22. september 2019.

Anne Lise Løve leste fra Roar L. Tollnes Kulturminne, utgitt våren 1990.

 

Hvis noen av trærne ved bombesplinten felles, vil en kunne se minnesmerket fra rundkjøringen ved Hegnaveien / Østerøyveien.

 

 

Øverst på bombesplinten står det: ANO 26-4-1945. Det var datoen for når denne bomben ble sluppet over Hegnaåsen denne vårdagen, – mindre enn to uker før krigen sluttet.

 

Det er ganske lett å gå opp til minnesmerket fra skolegården til Gokstad skole.

 

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Foredrag om Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord

Foredrag om Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord ved rådgiver i Kulturarv Vestfold, arkeolog Cathrine S. Engebretsen.

Mandag 18. november 2019 kl. 18.00 på låven på husmannsplassen Øvre Myra,
Schanches gt. 24, 3211 Sandefjord
Kopi: Vestfold Fylkeskommunes hjemmeside: 26.06.2019. Av:Charlotte N. Erikstad

Nå blir det pilegrimsled gjennom Vestfold

Nå starter merkingen av Tunsbergleden med over 800 turskilt. Cathrine S. Engebretsen (t.v.) og Ellen Eriksen viser fram skiltene som skal merke pilegrimsleden gjennom Vestfold.Foto: Marita Nilsen / VFK
Tunsbergleden er godkjent som en del av den nasjonale pilegrimsleden, St. Olavsvegene, som går til Trondheim. Nå skal 110 km med pilegrimsled gjennom Vestfold merkes med over 800 turskilt.

Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går 110 kilometer nordover mot Haslum kirke i Bærum. Der møter Tunsbergleden på Gudbrandsleden, som går videre til Trondheim.

Pilegrimsledene er merkede turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur, og er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. Etter hvert blir det flere overnattingstilbud og tilbud om mat langs Tunsbergleden.

Ellen Eriksen (FrP), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv, er glad for at Vestfold nå kan by på en egen, merket pilegrimsled til innbyggere og turister.

– Dette blir en arena der Vestfolds kulturhistorie fra middelalderen kan deles med innbyggere og tilreisende. Med pilegrimsleden får mange tilgang på bynært friluftsliv og langvandring gjennom hele Vestfold. I tillegg til muligheten for lange fotturer, åpner leden for verdiskaping for næringsdrivende langs traseen. Jeg oppfordrer folk i Vestfold til å ta seg en tur på pilegrimsleden, sier Eriksen.

Vestfold fylkeskommune har arbeidet med en pilegrimsled gjennom Vestfold siden 2012. Tiltaket ble politisk behandlet og vedtatt av fylkestinget i «Strategisk kultur- og idrettsplan for 2015-2018».

Hva er en pilegrimsled?

Den statlige satsingen på pilegrimsleder kalles St. Olavsvegene. St. Olavsvegene er basert på historiske kilder og fører fra Danmark, Sverige og Finland gjennom ulike deler av Norge til Trondheim. Nidaros domkirke var det mest kjente og besøkte målet for pilegrimer i middelalderens Norden og er i dag endemålet for alle St. Olavsvegene.

Nå har Nasjonalt pilegrimssenter, som er underlagt Kulturdepartementet, godkjent Tunsbergleden som en del av St. Olavsvegene. Med det kobles de norske og danske pilegrimsledene sammen over landegrensen i fergeforbindelsen mellom Hirtshals og Larvik.

– Satsingen på Tunsbergleden er et samarbeid mellom mange aktører – fylkeskommuner, kommuner, grunneiere, Fylkesmannen, Visit Vestfold, næringsliv, pilegrimsforeninger, Den norske kirke, Vestfoldmuseene og nasjonale myndigheter. Aktørene har hatt dialog om utviklingen av pilegrimsleden og hvordan den skal brukes framover, sier Cathrine Stangebye Engebretsen, rådgiver/arkeolog i Vestfold fylkeskommune og koordinator for Tunsbergleden.

Bak pilegrimsledene i Norge ligger kulturhistorie fra middelalderen. Men pilegrimsfenomenet har eksistert gjennom flere tusen år over hele verden. Folk vandrer på pilegrimsruter av mange ulike grunner, åndelige, personlige eller for rene kultur- og naturopplevelser.

110 km turstier i enkelt terreng

I løpet av sommeren blir pilegrimsleden merket og gjort klar for vandrere. Terrenget er enkelt og passer de fleste.

Etablering av formidlingen av kulturhistorie for pilegrimsleden er del av fylkeskommunens Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022. I tillegg til historieformidling knyttet til St. Olav og kulturminner fra middelalderen, vil også opplevelser av andre kulturminner og vikingtidshistorie være mulig langs Tunsbergleden.

– På traseen ligger kulturminnene Kaupang, Istrehågan, Gokstadhaugen, Vikingodden i Tønsberg, Borrehaugene, Midgard vikingsenter og Gildehallen på Borre. Store deler av Tunsbergleden følger veiløp som har vært i bruk fra middelalderen, blant annet gjennom byene Sandefjord og Tønsberg, sier Cathrine Stangebye Engebretsen.

Nå starter merkingen av Tunsbergleden med over 800 turskilt. Den offisielle åpning av pilegrimsleden markeres i Tønsberg lørdag 3. august, på den historiske lille St. Olavfestdagen.

Mer om pilegrimsleden

 • Tunsbergleden er godkjent av Nasjonalt pilegrimssenter som offisiell St. Olavsled, innunder den statlige satsingen «Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim»
 • Informasjon til vandrere kommer på nettsidene til Vestfold fylkeskommune og Visit Vestfold.
 • Pilegrimsleden gjennom Vestfold er omtrent 110 kilometer lang, som fem lange dagsmarsjer.
 • Pilegrimsleden gjennom Vestfold blir en del av Tunsbergleden fra Larvik i sør til Haslum i Bærum i nord. Tunsbergleden kobles til Gudbrandsdalsleden ved Haslum middelalderkirke. Gudbrandsdalsleden går derfra videre til Trondheim.
 • Pilegrimsledene i Norge er turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur – men er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. Etter hvert blir det flere overnattingstilbud og tilbud om mat langs leden.
 • Tunsbergleden er resultat av samarbeid mellom tre fylkeskommuner og alle kommunene langs traseen. Tunsbergleden merkes gjennom Vestfold i sommer, mens leden gjennom kommunene i Viken fylke blir ferdig merket våren 2020.
 • Pilegrimsleden gjennom Vestfold er en av satsningene i «Strategisk kultur og idrettsplan for 2019 – 2022»

Se hvor Tunsbergleden går gjennom Vestfold

Emneord: Kulturarv

Publisert: 26.06.2019
Oppdatert: 26.06.2019

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

TO NYE UTGIVELSER FRA HISTORIELAGET

Ny presentasjon av husmannsplassen Øvre Myra

Sammen med Foreningen Gamle Sandefjord har historielaget gitt ut ny brosjyre som presenterer husmannsplassen. Brosjyren forteller noe om:

 • Livet på husmannsplassen Øvre Myra
 • Husmenn på plassen Øvre Myra under Sandar prestegård
 • Husmannsvesenet i Norge
 • Informasjon om Foreningen Gamle Sandefjord
 • Informasjon om Sandar Historielag
 • Fra Husmannsplass til Festplass (informasjon til dem som ønsker å leie stedet)

Hvis du ønsker å lese presentasjonen kan du klikke på lenken under:

Sandar Historielag Presentasjon Øvre Myra ORG

 

Harry Rove har skrevet kulturminne om Nybyen. 

Rove har intervjuet noen av lokalbefolkningen. Disse har gitt verdifulle innspill.

Lørdag 9. november 2019 kl 14.00 vil det bli et kulturminnetreff på låven på Øvre Myra hvor Harry Rove kommer til å fortelle om dette kulturminnet.

Klikk på lenken under om du ønsker å lese hele kulturminnet.

2019 Kulturminne Nybyen i Sandefjord ORG

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Svært vellykket Myradag – 2019

Tradisjonen tro ble dagen arrangert siste lørdag i august på husmannsplassen Øvre Myra. Mange hadde møtt opp for å få en smak av gamle dager, både i form av rømmegrøt og saft, vafler, hjemmelagde husflidprodukter og ikke minst teaterforeningens seniorgruppe som hadde skrevet et lite teaterstykke for anledningen. Osvald Rydjord hadde brukt mange timer på å lage en slektstavle for siste husmann på stedet. Tavlen var en gave til eierforeningene. Bjarne Sommerstad plantet et ask tuntre godt assistert av Myradagkomiteens leder Gunlaug Riis Aakerholt og Nils-Kristen Nilsen.

Varaordfører, Bjarne Sommerstad, hadde fått æren av å plante det nye tuntreet på husmannsplassen.

 

 

Arrangementskomiteens leder, Gunlaug Riis Aakerholt, hadde funnet fram til at rødask har samme kraft og nytte som vanlig ask, og det ble derfor dette treslaget som ble plantet med god assistanse av Nils-Kristen Nilsen.

 

Osvald Rydjord har laget en flott slektstavle for siste husmann som bodde i framhuset. Denne ble gitt i gave til eierforeningene, Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag.

 

 

Olaf Akselsen hadde tatt noen gode bilder av avissider i SB fra 1989 da Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag kjøpte husmannsplassen sammen.

 

Sandefjord teaterforeningens seniorgruppe som hadde skrevet et lite teaterstykke for anledningen. Dette ble svært godt mottatt av de frammøtte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaflene gikk som «varmt hvetebrød» hele dagen.

 

 

 

Lars Ove Strat sørget for at rømmegrøten holdt høy kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Lolland hadde tatt med seg kjæresten, Heidi. Jan Erik er i ferd med å lære seg treskjærerkunsten. Han har også vært på treskjærerkurs på Dovre og kunne vise fram et ferdig produkt.

 

 

Anne Lise (Lisa) Grytbak hastet fra den ene salgsboden til den andre.

 

 

 

Det var hyggelig å se at mange hadde benyttet sykkelen for å ta seg fram til Øvre Myra.

 

 

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

MYRADAGEN 2019

VELKOMMEN TIL MYRADAGEN 2019.

Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag har eid husmannsplassen i 30 år. Osvald Rydjord har laget et flott stamtavle over alle som har bodd i framhuset. Stamtreet vil bli overrakt til eierforeningene på denne dagen.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

PRESENTASJON AV HISTORISKE SANDEFJORD ER REVIDERT

Presentasjonen kan lastes ned her:

Historiske Sandefjord 2019-04-04 PRESENTASJON

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Sandar Historielag har eid Gamlestua i 40 år

Lørdag 1. juni 2019 markerte Sandar Historielag at det er 40 år siden arvingene etter Kristiane og Antoni Tørrestad overdro husmannsplassen Gamlestua til historielaget.

Markeringen skjedde i strålende solskinn og behagelig temperatur, og de vel 30 fremmøtte kunne nyte Gunlaug Riis Aakerholts velsmakende «kjærlighetssuppe»,  hyggelig trekkspillmusikk og interessant informasjon om Gamlestua gjennom de siste 40 årene.

 

Edvard Trevland (102 år) fortalte om egne opplevelser i Tørrestadgrenda. (Se nederst på siden).

Til høyre står historielaget leder, Arne W. Gregersen.

 

 

 

 

Åse Turid Langørgen, tidl. leder av historielaget, fortalte om hyggelige minner fra stedet.

 

 

Det var deilig og varmt og mange koste seg i sola på husmannsplassen.

 

 

Gunlaug Riis Aakerholt fortalte om nyttevekster og serverte «kjærlighetssuppe» til alle fremmøtte.

 

 

Dagen inneholdt også en hyggelig dugnad som ble ledet av Else og Nils Kristen Nilsen.

 

 

 

 

Slipesteinen var et viktig hjelpemiddel i tidligere tider.

 

 

 

Noen av dugnadsgjengen ved uthuset som også huser utedo, som i gamle dager.

 

 

Edvard Trevland (102 år) fortalte inspirert og levende om sin tid som hvalfanger, krigsseiler, Jotun-ansatt, skihopper (personlig rekord 44,5 m), populær munnspiller og innbygger i Tørrestadgrenda.

Det ligger en film fra dagen på Sandar Historielags facebook-side.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Det er 40 år siden Gamlestua ble gitt i gave til Sandar Historielag

INVITASJON TIL SAMLING PÅ GAMLESTUA, TØRRESTAD

 LØRDAG 1. JUNI 2019 KL 14.00

 

 

 

 

 

 

 

Program

 •  Velkommen ved leder i Sandar Historielag, Arne W. Gregersen
 • Det er 40 år siden Gamlestua ble gitt i gave til Sandar Historielag, v/Else S. Nilsen
 • Grete Berge spiller trekkspill
 • Gunlaug Riis Aakerholt forteller om nyttevekster i naturen og serverer kjærlighetssuppe. Ta med kopp/tallerken
 • Grete Berge spiller trekkspill
 • Avslutning

Velkommen til Gamlestua

Arne W. Gregersen, leder

 1. mai 2019
Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Tematur til Kamfjordvarden

Tematur til Kamfjordvarden sammen med Sandefjord Turistforening og elever fra 8. trinn ved Varden ungdomsskole

Sandar Historielag skal ha sin tematur sammen med Sandefjord Turistforening søndag 5. mai kl 12.00. Turistforeningen legger opp til gåtur i for- og eventuelt etterkant av vårt arrangement.
Plan for dagen:
 • Turistforeningen møter tidligere og kommer til Kamfjordvarden kl 12.00
 • Kl 12.00 Leder i Sandar Historielag, Arne W. Gregersen, ønsker velkommen
 • Varde (1894) dikt av Per Sivle synges (se tekst under) Forsanger: Gunlaug Riis Aakerholt
 • KL 12.10 Forteller Anne Thuve Høst fra Sandar Historielag om Kamfjordvarden og andre varder i nærområdet
 • Kl 12.25 Elever fra Varden ungdomsskole forteller om bautaen på stedet og omstendighetene rundt hvorfor den ble reist. (Jfr. den franske revolusjonen, 1789)
 • Den Norske Marseillaisen synges. Forsanger: Gunlaug Riis Aakerholt. 
 • Vi spiser og drikker medbrakt
 • Turistforeningen avslutter med å ta med de frammøtte på en tur i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varde (1894) av Per Sivle

Det høyrdest ved Nott eit Dunder på Dør.
Og husbonden vaknar, spring fram og spør:
“Kva er det som bilar?” “Jau no må de ut,
for Varden lyser på Høgenut.”
Og kvar mann visste i same Ande,
at no var det kome Ufred til Landet.

Og mennene Herklede på seg tok,
og skjold og Øks dei lyfte frå Krok,
dei hekta i Belte sitt gode Sverd,
treiv Spjot og Boge og skunda til Ferd.
For kom det dei, vilde Noreg herja,
so fanst det og dei, som vilde det verja.

Og alt som Varde frå Varde vart tend,
dei sanka seg saman frå Grend til Grend.
Og Fylkingen bygdest, og Veg han fann,
der fyre gjekk Hovding og Merkesmann.
Og Ufreds-Karen fekk jamnan smaka,
kva det hev seg at Vardar vaka.

Og gjev det aldri må verta sagt,
at Landet ligg utan Varde-Vakt.
Og logar kje Varden på Tind og Nut,
Han logar i Hjarta hjå Noregs Gut.
Ja, brenn du Varde, du signande, klåre,
bjarte, høgre fyr kvart eit Året.

 

«Den Norske Marseillaner» 
Tekst: Henrik Wergeland
Melodi: Marseillaisen

Frihet seier i kampen forjetter, fryd og velstand de fredsæle år.

Hill deg, frihet, som arbeidet letter,

:/: og som gjør at vi tungere slår :/:

Selv sin frihet nå feirer naturen, vintrens islenker brakende sank

Og se, som frihetsbanner blank vaier rødmende fjellbjerk i uren!

Høyt synger fossens dur: befriende natur!

Lyd høyt, vårt kor, som rungende foss!

Det er òg vår for oss.

 

Skal det døde da åndene lære at de jubler sin frihet imot?

I de buldrene vanne da være

:/: mere ånd enn i menneskeblod? :/:

Støvet jubler i solen, og kveder fuglen ei på sin svevende gren?

Og mannen på sin arnes sten skal ei hilse sin frihet, sin heder?

Hans høye frihets-hill, skal jorden lytte til,

Og hver dens træl skal ånde sin harm

Som røk og ild av barm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet over er hentet fra Google Earth og viser Kamfjordvarden som ligger like nord for Varden ungdomsskole. Det er ca 10 parkeringsplasser ved blokkene rett over veien for stien til Kamfjordvarden. Det er også ca 5 parkeringsplasser 100 meter opp i Kamfjordåsen. På Varden ungdomsskole er det mange ledige plasser på søndager. Det er omlag 400 meter opp til der stien begynner. Derfra er det 400 meter opp til Bautaen på toppen av Kamfjordvarden.

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er tatt fra øst mot vest Det er lederen av Sandar Historielag, Arne W. Gregersen, som står ved bautaen. – på Kamfjordvarden, Sandefjord.

 

 

 

 

 

 

 

Stien er opp til Kamfjordvarden starter på den andre siden av veien opp til Kamfjordåsen. Stien er ikke tilrettelagt for rullestoler, men er ellers relativt lett å gå med unntak av 2-3 meter.

 

 

 

 

 

 

 

Det er fremdeles rester av aktiviteten som var på Kamfjordvarden under krigen 1940 – 1945, men det meste er fjernet.

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt fra Kamfjordvarden mot øst.

 

 

 

 

 

 

 

 

I bakgrunnen ser vi Granholmsundet med fergen Color Viking rett utenfor sundet.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar