Alle felles aktiviteter avlyses inntil videre på grunn av fare for spredning av Koronaviruset.

Til medlemmene av

Sandar Historielag

Alle felles aktiviteter avlyses inntil videre på grunn av fare for spredning av Koronaviruset.

Fra i går, 12.03.2020 kl. 18.00 ble det av myndighetene innført strenge restriksjoner på foreningsaktivitet i  Norge.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Vennligst følg med på Facebook- og hjemmesiden vår. Der vil vi informere om når aktivitetene starter opp igjen.

For Sandar Historielag
Arne W. Gregersen, leder
 
Kiserødåsen 9,
3231 Sandefjord
Mob 99793305

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE MANDAG 24. FEBRUAR 2020 KL 18.00

Sandar Historielag ønsker velkommen til årsmøte på husmannsplassen Øvre Myra mandag 24. februar 2020 kl 18.00. 

Saksliste årsmøte 2019:

 • Godkjenning av innkalling til årsmøte 2019
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 • Årsmeldinger 2019 for Sandar Historielag og husmannsplassen Øvre Myra
 • Revidert regnskap for 2019 for Sandar Historielag og husmannsplassen Øvre Myra
 • Innkomne saker fra medlemmer
 • Budsjetter for 2020
 • Valg

Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 3. februar 2020.

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

ÅRSPROGRAM 2020

ÅRSPROGRAM 2020 – VÅR

ALLE ARRANGEMENTER VÅREN 2020 ER AVLYST.

Lørdag 1. februar: Sandar Historielag har stand på arrangementet Speil i Hjertnes kulturhus.

Mandag 24. februar kl 18.00: Årsmøte for året 2019.

På husmannsplassen Øvre Myra, Schanches gate 24, 3211 Sandefjord. Årsmøte-saker. Bildekavalkade fra 2019 og allsang.

Lørdag 7. mars kl.14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset. Tema: Svein Ingebretsen forteller om jurist, tollkasserer og ordfører Johan Fredrik (Fritz) Thaulow (1804 – 1890). Se Facebook og hjemmesiden.

AVLYST. Mandag 23. mars kl.18.00: Åpent møte. Myntfunn i Sandefjord. Hva kan 11 engelske shilling fra Elizabeth den førstes tid (like før år 1600) fortelle oss? v/Siv Abrahamsen og Vibeke Lia fra Kulturarv Vestfold og Telemark.

AVLYST. Lørdag 18. april kl.14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset. Tema: Se Facebook og hjemmesiden.

AVLYST. Torsdag 23. april kl 10.00 – 17.00: Felles dugnad Øvre Myra (FGS og SH). Ansvarlig: Husstyret, vedlikeholdsgruppa og tilsynsgruppa. Avse de timene du har!

AVLYST. Søndag 3. mai kl.12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord Turistforening. Vi møter på Pukkestad Gård, Hystadveien 21, 3208 Sandefjord kl 12.00 og går pilegrimsleden gjennom byen fram til Sandar kirke. Der nytes medbrakt mat og drikke, før Erik Bryn Tvedt fra Turistforeningen tar oss med på en vandring.

AVLYST. Mandag 25. mai kl 18.00: Åpent møte: Jan Brændalsmo om Sandar kirke.

AVLYST. Lørdag 6. juni: Gamlestua-treff! Dugnad fra kl. 11.00. Fellessamling med hyggelig samvær kl. 14.00.

ÅRSPROGRAM 2020 – HØST

Søndag 23. august kl 12.00: Tematur i samarbeid med Sandefjord Turistforening. Vi møtes på parkeringsplassen ved Skjellvika badestrand og går sammen med Erik Bryn Tvedt fra Sandefjord Turistforening til Namløsskogen 15, 3235 Sandefjord for omvisning og aktiviteter i Sveinung Danielsens hage. Han tar imot oss kl 13.00. Vi blir der i tre timer før vi går tilbake til bilene på Skjellvika. For program: se Facebook- og hjemmesiden. 

AVLYST. Lørdag 29. august kl. 11.00-15.00: Myradagen v/Myradagkomitéen. Se annonse i SB, Facebook og hjemmeside.

Lørdag 26. september kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset. Tema: Se Facebook og hjemmesiden.

Mandag 19. oktober kl 18.00: Åpent møte. Tema: Se Facebook, hjemmesiden, annonse i Sandefjords Blad og Kulturguiden.

Lørdag 7. november kl 14.00: Kulturminnetreff Øvre Myra. Tema: Se Facebook, hjemmesiden og Kulturguiden.

Mandag 9.  – fredag 13. nov (uke 46) og mandag 16. – fredag 20. november (uke 47) Jul på husmannsplassen Øvre Myra. Den kulturelle skolesekken for alle elever i tredje klasse i Sandefjord, – ca 700 elever.

Mandag 23. november kl 18.00: Åpent møte på Øvre Myra / låven: Tema: Se Facebook, hjemmesiden, annonse i Sandefjords Blad og Kulturguiden.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Juletretenning på Øvre Myra søndag 1. desember 2019

Søndag 1. desember 2019 ble lysene på juletreet på husmannsplassen Øvre Myra i Schanches gt. 24 tent av Nils-Kristen Nilsen. Gunlaug Riis Aakerholt ledet gangen rundt juletreet og Sandefjord gutte- og jentekorps spilte på låvebrua og inne. Sven Erik Lund leste koselige, småstubber av Alf Prøysen.

 

Gunlaug Riis Aakerholt ledet gangen rundt juletreet.

 

 

 

Sandefjord gutte- og jentekorps spilte på låvebrua og inne.

 

 

 

Sven Erik Lund leste koselige, småstubber av Alf Prøysen.

 

 

Anne Lise Løve og Arne W. Gregersen fra Sandar Historielag viste fram en strie som 712 elever på tredje trinn hadde vevet i løpet av de 8 dagene Den kulturelle skolesekken. Arrangementet ble gjennomført i løpet av november 2019.

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Inspirerende foredrag om Pilegrimsleden gjennom Vestfold av arkeolog Cathrine S. Engebretsen

Arkeolog Cathrine S. Engebretsen, rådgiver i Vestfold fylkeskommune, avd. kulturarv, holdt et inspirerende foredrag om Pilegrimsleden gjennom Vestfold med vekt på leden gjennom Sandefjord. Møtet ble arrangert på husmannsplassen Øvre Myra mandag 18. november 2019 for vel 45 frammøtte.

 

Arkeolog Cathrine S. Engebretsen.

 

 

 

 

Arkeolog Cathrine S. Engebretsen til venstre og leder i Sandar Historielag, Arne W. Gregersen, til høyre.

 

 

 

 

Disse to planlegger neste års pilegrimstur på de britiske øyene.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

PILEGRIMSLEDEN GJENNOM VESTFOLD

Åpent møte på Øvre Myra / låven mandag 18. november kl 18.00 – 20.00.

Tema: Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord ved rådgiver i Kulturarv Vestfold, arkeolog Cathrine Stangebye Engebretsen.

MERKET PILEGRIMSLED: Cathrine Engebretsen (til venstre) og Ellen Eriksen er glade for at Vestfold nå kan by på en egen, merket pilegrimsled til innbyggere og turister.
MERKET PILEGRIMSLED: Cathrine Engebretsen (til venstre) og Ellen Eriksen er glade for at Vestfold nå kan by på en egen, merket pilegrimsled til innbyggere og turister. (TB) Foto: Vestfold fylkeskommune

Vestfoldleden er godkjent som en del av den nasjonale pilegrimsleden, St. Olavsvegene, som går til Trondheim. Nå skal 110 km med pilegrimsled gjennom Vestfold merkes med over 800 turskilt.

 

 

Skrevet i Nyheter | 1 kommentar

Kulturminnetreff om Nybyen på Øvre Myra

Kulturminnetreff om Nybyen på Øvre Myra lørdag 9. november 2019.

 

Harry Rove ledet tidsreisen fra 1833 til 2013 for de rundt 50 frammøtte – mange med tilknytning til Nybyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kulturminnetreff om Nybyen på Øvre Myra

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

TEMATUR TIL BOMBESPLINTEN PÅ HEGNAÅSEN

Sandar Historielag arrangerte tematur til Hegnaåsen søndag 22. september 2019.

Anne Lise Løve leste fra Roar L. Tollnes Kulturminne, utgitt våren 1990.

 

Hvis noen av trærne ved bombesplinten felles, vil en kunne se minnesmerket fra rundkjøringen ved Hegnaveien / Østerøyveien.

 

 

Øverst på bombesplinten står det: ANO 26-4-1945. Det var datoen for når denne bomben ble sluppet over Hegnaåsen denne vårdagen, – mindre enn to uker før krigen sluttet.

 

Det er ganske lett å gå opp til minnesmerket fra skolegården til Gokstad skole.

 

 

 

 

 

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Foredrag om Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord

Foredrag om Pilegrimsleden gjennom Vestfold / Sandefjord ved rådgiver i Kulturarv Vestfold, arkeolog Cathrine S. Engebretsen.

Mandag 18. november 2019 kl. 18.00 på låven på husmannsplassen Øvre Myra,
Schanches gt. 24, 3211 Sandefjord
Kopi: Vestfold Fylkeskommunes hjemmeside: 26.06.2019. Av:Charlotte N. Erikstad

Nå blir det pilegrimsled gjennom Vestfold

Nå starter merkingen av Tunsbergleden med over 800 turskilt. Cathrine S. Engebretsen (t.v.) og Ellen Eriksen viser fram skiltene som skal merke pilegrimsleden gjennom Vestfold.Foto: Marita Nilsen / VFK
Tunsbergleden er godkjent som en del av den nasjonale pilegrimsleden, St. Olavsvegene, som går til Trondheim. Nå skal 110 km med pilegrimsled gjennom Vestfold merkes med over 800 turskilt.

Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går 110 kilometer nordover mot Haslum kirke i Bærum. Der møter Tunsbergleden på Gudbrandsleden, som går videre til Trondheim.

Pilegrimsledene er merkede turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur, og er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. Etter hvert blir det flere overnattingstilbud og tilbud om mat langs Tunsbergleden.

Ellen Eriksen (FrP), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv, er glad for at Vestfold nå kan by på en egen, merket pilegrimsled til innbyggere og turister.

– Dette blir en arena der Vestfolds kulturhistorie fra middelalderen kan deles med innbyggere og tilreisende. Med pilegrimsleden får mange tilgang på bynært friluftsliv og langvandring gjennom hele Vestfold. I tillegg til muligheten for lange fotturer, åpner leden for verdiskaping for næringsdrivende langs traseen. Jeg oppfordrer folk i Vestfold til å ta seg en tur på pilegrimsleden, sier Eriksen.

Vestfold fylkeskommune har arbeidet med en pilegrimsled gjennom Vestfold siden 2012. Tiltaket ble politisk behandlet og vedtatt av fylkestinget i «Strategisk kultur- og idrettsplan for 2015-2018».

Hva er en pilegrimsled?

Den statlige satsingen på pilegrimsleder kalles St. Olavsvegene. St. Olavsvegene er basert på historiske kilder og fører fra Danmark, Sverige og Finland gjennom ulike deler av Norge til Trondheim. Nidaros domkirke var det mest kjente og besøkte målet for pilegrimer i middelalderens Norden og er i dag endemålet for alle St. Olavsvegene.

Nå har Nasjonalt pilegrimssenter, som er underlagt Kulturdepartementet, godkjent Tunsbergleden som en del av St. Olavsvegene. Med det kobles de norske og danske pilegrimsledene sammen over landegrensen i fergeforbindelsen mellom Hirtshals og Larvik.

– Satsingen på Tunsbergleden er et samarbeid mellom mange aktører – fylkeskommuner, kommuner, grunneiere, Fylkesmannen, Visit Vestfold, næringsliv, pilegrimsforeninger, Den norske kirke, Vestfoldmuseene og nasjonale myndigheter. Aktørene har hatt dialog om utviklingen av pilegrimsleden og hvordan den skal brukes framover, sier Cathrine Stangebye Engebretsen, rådgiver/arkeolog i Vestfold fylkeskommune og koordinator for Tunsbergleden.

Bak pilegrimsledene i Norge ligger kulturhistorie fra middelalderen. Men pilegrimsfenomenet har eksistert gjennom flere tusen år over hele verden. Folk vandrer på pilegrimsruter av mange ulike grunner, åndelige, personlige eller for rene kultur- og naturopplevelser.

110 km turstier i enkelt terreng

I løpet av sommeren blir pilegrimsleden merket og gjort klar for vandrere. Terrenget er enkelt og passer de fleste.

Etablering av formidlingen av kulturhistorie for pilegrimsleden er del av fylkeskommunens Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022. I tillegg til historieformidling knyttet til St. Olav og kulturminner fra middelalderen, vil også opplevelser av andre kulturminner og vikingtidshistorie være mulig langs Tunsbergleden.

– På traseen ligger kulturminnene Kaupang, Istrehågan, Gokstadhaugen, Vikingodden i Tønsberg, Borrehaugene, Midgard vikingsenter og Gildehallen på Borre. Store deler av Tunsbergleden følger veiløp som har vært i bruk fra middelalderen, blant annet gjennom byene Sandefjord og Tønsberg, sier Cathrine Stangebye Engebretsen.

Nå starter merkingen av Tunsbergleden med over 800 turskilt. Den offisielle åpning av pilegrimsleden markeres i Tønsberg lørdag 3. august, på den historiske lille St. Olavfestdagen.

Mer om pilegrimsleden

 • Tunsbergleden er godkjent av Nasjonalt pilegrimssenter som offisiell St. Olavsled, innunder den statlige satsingen «Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim»
 • Informasjon til vandrere kommer på nettsidene til Vestfold fylkeskommune og Visit Vestfold.
 • Pilegrimsleden gjennom Vestfold er omtrent 110 kilometer lang, som fem lange dagsmarsjer.
 • Pilegrimsleden gjennom Vestfold blir en del av Tunsbergleden fra Larvik i sør til Haslum i Bærum i nord. Tunsbergleden kobles til Gudbrandsdalsleden ved Haslum middelalderkirke. Gudbrandsdalsleden går derfra videre til Trondheim.
 • Pilegrimsledene i Norge er turstier basert på kulturhistorie fra middelalderen. De passer for alle som ønsker å gå tur – men er spesielt tilrettelagt for lange vandringer. Etter hvert blir det flere overnattingstilbud og tilbud om mat langs leden.
 • Tunsbergleden er resultat av samarbeid mellom tre fylkeskommuner og alle kommunene langs traseen. Tunsbergleden merkes gjennom Vestfold i sommer, mens leden gjennom kommunene i Viken fylke blir ferdig merket våren 2020.
 • Pilegrimsleden gjennom Vestfold er en av satsningene i «Strategisk kultur og idrettsplan for 2019 – 2022»

Se hvor Tunsbergleden går gjennom Vestfold

Emneord: Kulturarv

Publisert: 26.06.2019
Oppdatert: 26.06.2019

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar