Velkommen

Er du interessert i lokalhistorie? Sandar Historielag i Sandefjord har som formål å verne om våre kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.

Vi har i dag rundt 500 medlemmer, og et høyt aktivitetsnivå med blant annet utgivelse av Kulturminner, turer i området og jevnlig møtevirksomhet på egen husmannsplass Øvre Myra i Schanckesgt. 24 (tidligere Solvangveien 8). Bli medlem da vel!

Følg oss også på Facebook.