Styret

STYRET 2020

FUNKSJON NAVN TELEFON EPOST
Leder Arne W. Gregersen 99793305
Nestleder/sekr. Brian Jacobsen 95748211
Kasserer Svein Holtedahl 41621396
Styremedlem Anita Wiklund Norli 45417358
Styremedlem Inger Lise Grinde 41120084
Varamedlem Inger-Lise Doksrød 48083231
Varamedlem Øystein Rismyhr 95833119
Varamedl/sekr Ingjerd A. U. Gregersen 91301685

Styresammensetningen i 2017:

  • Inger Lise Fevang Jensen             leder
  • Arne W. Gregersen                         nestleder
  • Svein Holtedahl                              kasserer/hjemmesideansvarlig
  • Jørund Holst-Hansen                    sekretær/informasjon til medlemmer
  • Harry Rove                                       informasjonsansvarlig/medlemsverving
  • Tor Kvillum                                      varamedlem
  • Anne Lise Løve                                varamedlem
  • Kjell Willersrud                               varamedlem/hjemmesideansvarlig

I tillegg har vi husstyre, tilsynsgruppe og vedlikeholdsgruppe for Øvre Myra, arrangementskomité, tilsyn med Gamlestua, Myradagkomité og valgkomité. Ta kontakt hvis du ønsker å få vite mer.